Evenimente

Te-nalț, Te-nalț, Stăpâne…

22 noiembrie 2019 – 20 decembrie 2019
6:00 pm

Iată, îngerul Domnului a zis: „Vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; că’n cetatea lui David vi S’a născut Mântuitor, Care este Hristos Domnul. (Luca 2:9-11)

Articole noi

Sfânta Scriptură, pavăză împotriva ereziilor (I)

În problemele principale de care atârnă viața noastră și care alcătuiesc temelia propovăduirii credinței creștine nu veți găsi nici cea mai mică deosebire între cei patru evangheliști.

1 comment

Avizier

„…nici măcar n’am auzit că este Duh Sfânt…”

În Scriptura Noului Testament, în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, se spune că Apostolul Pavel a aflat la Efes pe unii învățăcei care încă nu cunoșteau pe Duhul Sfânt…

0 comments

Materiale catehetice

Apocalipsa – biserica din Filadelfia (cap. III)

Pentru că tu ai păzit cuvântul răbdării Mele, şi Eu te voi păzi pe tine de ceasul încercării… (Apocalipsa 3:10)

0 comments

Așa grăiește Domnul:

Cuvântul zilei – Luni, 18 Noiembrie

„Mama Mea şi fraţii Mei ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l îndeplinesc.”

0 comments

Înregistrări recente

Cateheze

Cateheza de Duminică

În fiecare Duminică, după Sfânta Liturghie

0 comments