Evenimente

Articole noi

Despre citirea Sfintei Scripturi (38)

Orice explicare a Scripturii este mângâiere și îmbărbătare.

0 comments

Avizier

„…nici măcar n’am auzit că este Duh Sfânt…”

În Scriptura Noului Testament, în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, se spune că Apostolul Pavel a aflat la Efes pe unii învățăcei care încă nu cunoșteau pe Duhul Sfânt…

0 comments

Materiale catehetice

Facerea – Fiii Heturei (cap. XXV)

Avraam a fost mare părinte al multor neamuri şi nu s-a aflat altul asemenea lui întru mărire, Ca unul care a păzit legea Celui Preaînalt şi a făcut legătură cu El; Şi în trupul său a pus legătură şi în ispită s-a aflat credincios. (Sirah 44, 20-22)

0 comments

Așa grăiește Domnul:

Cuvântul zilei – Marți, 22 Octombrie

Roada dreptăţii vine prin Iisus Hristos spre slava şi lauda lui Dumnezeu.

0 comments

Înregistrări recente

Cateheze

Cateheza de Duminică

În fiecare Duminică, după Sfânta Liturghie

0 comments