Evenimente

Cercul de lectură și cântec

23 august 2019
6:00 pm

„Mărturisiţi-vă Domnului şi chemaţi-I numele, vestiţi între neamuri lucrurile Lui! Cântaţi-I şi lăudaţi-L, povestiţi toate minunile Sale.” (1 Paralipomena 16:8-9)

Articole noi

Despre citirea Sfintei Scripturi (36)

Profetul, marele David, cunoscând folosul ce-l dă citirea Dumnezeieștilor Scripturi, aseamănă pe cei ce au înaintea ochilor necontenit Scriptura și se desfată cu citirea ei cu un pom înfrunzit, care stă lângă izvoare de apă, grăindu-ne așa: …

0 comments

Avizier

„…nici măcar n’am auzit că este Duh Sfânt…”

În Scriptura Noului Testament, în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, se spune că Apostolul Pavel a aflat la Efes pe unii învățăcei care încă nu cunoșteau pe Duhul Sfânt…

0 comments

Așa grăiește Domnul:

Cuvântul zilei – Marți, 20 August

Credința mea ține de experiența trăită, de crucea dătătoare de viață a lui Hristos și de Înviere, cu toate consecințele acestora.

0 comments

Înregistrări recente

Schimbarea la Față a Domnului (6 august 2019)

Din Sfânta Evanghelie după Matei (17, 1-9) Şi după şase zile, Iisus i-a luat pe Petru şi pe Iacob şi pe Ioan, fratele acestuia, şi i-a dus pe un munte înalt, ei între ei. Şi S’a schimbat la faţă înaintea lor; şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele I s’au făcut albe ca […]

Cateheze

Cateheza de Duminică

În fiecare Duminică, după Sfânta Liturghie

0 comments