Blog

110 of 94 items

Câteva cuvinte despre Epistolele lui Petru…

by elena

Acestea au fost scrise între anii 63 și 67, în Roma, fiind destinate mai multor biserici din Asia Mică. După cum însuși apostolul Petru menționează în scrisori, acestea au fost redactate de către Sila (Silvan). Cele două scrisori ale apostolului pun în lumină bucuria inexprimabilă a mântuirii în și prin Hristos și îndemnul la o […]

Câteva cuvinte despre Evanghelia lui Ioan…

by elena

Aceasta fost scrisă în cetatea Efesului, către sfârșitul secolului I, anii 96-98, fiind destinată creștinilor din Asia Mică pe care apostolul voia să-i întărească în credința cea nouă și luminată a Mântuitorului și să-i ferească de primele erezii. Scrierea apostolului Ioan completează celelalte trei evanghelii cu relatări inedite din viața și învățătura Domnului. Aceasta nu […]

Despre citirea Sfintei Scripturi (8)

by elena

Dacă vrei să crezi numai ce vezi, dacă te îndoiești de existența lui Dumnezeu, a îngerilor, a minții și a sufletului, atunci toate cunoștințele tale despre lume sunt clădite pe nisip…

Biblia

by elena

Un soldat credincios îşi puse în gând să facă cunoscut camarazilor săi pe Domnul Hristos…