De ce venim la biserică?

„Unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Mt. 13)

Orice om are sădită în el dorința de a se apropia de Cel ce l-a creat. Sufletul însetează după Dumnezeu, așa cum trupul însetează după apă; iar primul pas spre împlinirea acestei necesități duhovnicești este rugăciunea – convorbirea cu Dumnezeu.

Rugăciunea este și personală, și laolaltă cu ceilalți creștini. În rugăciunea personală se naște legătura tainică și specifică dintre om și Dumnezeu, însă ea se desăvârșește în comuniunea cu semenii, în slujbele din Biserică, prin care fiecare se aduce „pe sine însuși, și unii pe alții […] lui Hristos-Dumnezeu”.

Toți creștinii au nevoie să înțeleagă, măcar în linii mari, conținutul și scopul slujbelor bisericești, dintre care cea mai importantă este Sf. Liturghie.

Detalii despre fiecare slujbă:

Sfânta Liturghie

Liturghia este educatorul cel mai delicat al minții, al inimii, și al întregii personalități. (Sf. Iustin Popovici)

Vecernia şi Utrenia

Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta. (Psalmi 140:2)

Rugăciunea Psalmilor

Psalmul este liniște a sufletelor, este conducător al păcii…(Sf. Vasile cel Mare)

Ceasul al VI-lea

Dar vine ceasul, şi acum este…

Vecernia Sfintelor Darurilor

… să cunoaştem tainica sete şi foame după comuniunea harică cu Dumnezeu…

0 comments