Posts tagged with ‘viclenie’

110 of 13 items

Cuvântul zilei – Joi, 6 Octombrie

by Paraclis

Fraților, să nu mai fim copii duși de valuri, purtați încoace și încolo de orice vânt al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin vicleșugul lor, spre uneltirea rătăcirii!

Cuvântul zilei – Miercuri, 28 Septembrie

by Paraclis

Din inima omului ies cugetele cele rele, desfrânările, uciderile, hoțiile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înșelăciunea, nerușinarea, ochiul pizmaș, hula, trufia, ușurătatea.

Cuvântul zilei – Vineri, 15 Octombrie

by Paraclis

Voi să nu mai umblați de acum cum umblă păgânii, în deșertăciunea minții lor, întunecați fiind la cuget, înstrăinați fiind de viața lui Dumnezeu, din pricina necunoștinței care este în ei, din pricina împietririi inimii lor.

Cuvântul zilei – Miercuri, 19 Mai

by Paraclis

Pocăiește-te, deci, de această răutate a ta și te roagă lui Dumnezeu, doară ți se va ierta cugetul inimii tale, căci întru amărăciunea fierii și întru legătura nedreptății te văd că ești.