Posts tagged with ‘triod’

6 Items

Grup de studiu și cugetare asupra Triodului

by anamaria

Triodul îl inițiază concret pe credinciosul ortodox în imitarea lui Iisus Hristos, invitându-l la actualizarea mistagogică a Botezului său aflat în inima tainei Paștelui. Crucea și Învierea lui Iisus Hristos devin astfel experiența concretă în cultul și în spiritualitatea Bisericii, ajung taina mântuitoare a răstignirii și învierii noastre. (Makarios Simonopetritul, Triodul explicat)

Predică la duminica Izgonirii lui Adam din Rai

by anamaria

Ziua iertării – ce zi mare şi cerească a lui Dumnezeu! dacă ne-am folosi cu toţii de ea aşa cum se cuvine, ziua aceasta ar face din toate obştile (comunităţile) creştineşti nişte obşti de rai, iar pământul s-ar face una cu cerul. (Sf. Teofan Zăvorâtul)

Predică la duminica Înfricoșătoarei Judecăți

by anamaria

Înfricoşata judecată! Judecătorul vine pe nori, înconjurat de mulţime nenumărată de cereşti şi netrupeşti puteri. Trâmbiţele dau glas în toate colţurile pământului şi scoală pe cei morţi. Cei înviaţi se îndreaptă cete-cete spre locul hotărât, spre scaunul Judecătorului, simţind deja, dinainte, care va fi hotărârea ce le va suna în urechi: căci faptele fiecăruia. (Sf. Teofan Zăvorâtul)