Posts tagged with ‘sfanta scriptura’

110 of 117 items

Cuvântul zilei – Vineri, 25 Septembrie

by Paraclis

…pomenindu-vă în rugăciunile mele, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea vouă duhul înţelepciunii şi al descoperirii, spre deplina Lui cunoaştere.

Sfânta Scriptură, pavăză împotriva ereziilor (VIII)

by elena

Nu-i de ajuns să spui că sunt scrise în Scriptură, nici să le explici desprinzând cuvintele unele de altele, nici sfâșiind frazele corpului Scripturilor de Dumnezeu insuflate, nici luându-le separat, lipsite de legătura în care se găsesc. Făcând așa…

Sfânta Scriptură, pavăză împotriva ereziilor (VI)

by elena

Plugarii cei harnici, când văd câmpul arat adânc și gras, aruncă din belșug semințele, îl îngrijesc necontenit și mult, îl cercetează în fiecare zi, ca nu cumva buruienile, care pot vătăma semănăturile, să le zădărnicească mai dinainte toată osteneala. Tot așa și eu…