Posts tagged with ‘nasterea Domnului’

110 of 18 items

Postul Crăciunului – Duminica dinaintea Nașterii Domnului

by elena

” Adevărat, adevărat zic ţie, că noi ceea ce ştim vorbim şi ce am văzut mărturisim, dar mărturia noastră nu o primiţi. Dacă v-am spus cele pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede cele cereşti? Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer.”

Hristos Se naște, slăviți-L!

by elena

Fiul lui Dumnezeu S-a pogorât pe pământ și S-a întrupat în liniște și fără zarvă. Dar lumea n-a observat măreața lucrare înfăptuită de Dumnezeu.

Cuvântul zilei – Duminică, 25 Decembrie

by elena

„Slăviţi-L, dar, pe Hristos! Și slăviţi-L în aşa fel ca prin această slavoslovire să se îndulcească sufletul şi inima şi astfel să se stingă imboldul spre oricare alt lucru şi îndeletnicire care făgăduieşte vreo desfătare oarecare.”