Ocrotitorii noștri

Sfinţii Chiril şi Metodiu erau fraţi şi s-au născut într-o familie nobilă din Tesalonic în secolul al IX-lea. După ce au urmat o strălucită carieră în învăţământul superior, respectiv în administraţie, cei doi s-au retras în pustiu, departe de gloria deşartă a acestei lumi.

 

După o perioadă de viaţă contemplativă, Domnul i-a chemat să răspândească, asemeni apostolilor, lumina Evangheliei în cele 4 zări ale lumii. Astfel au călătorit în Orientul Mijlociu, în stepa Donului, în bazinul mediu al Dunării şi la Roma.

citește mai multe… Însuşirile bisericii adevărate

Cred în una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.            (Crezul)

una      Aşa cum Unul este întemeietorul Bisericii, Cel care a numit-o „Biserica Mea(Matei 16,18), aşa şi Biserica una este, nu mai multe. Biserica ce mărturiseşte neîntrerupt din vremurile apostolice până astăzi aceeaşi credinţă şi acelaşi Botez întru acelaşi Hristos, aceea este Biserica adevărată (sau ortodoxă).

Este un trup şi un Duh […], un Domn, o credinţă, un botez. (Efes. 4,5)

citește mai multe… De ce avem nevoie de biserică?

Dumnezeu este izvorul vieţii şi părăsirea lui înseamnă moartea, în primul rînd a sufletului. Ieșirea din această robie a morţii şi restaurarea chipului lui Dumnezeu în om înseamnă mântuirea. Aceasta este dăruită doar în Biserică, prin Sfintele ei Taine. De aceea numai în Biserică este sigură mântuirea. Căci dacă „Hristos este capul Bisericii, trupul său, al cărui mântuitor este(Efeseni. 5, 23), atunci nimeni nu poate să aibă speranţă de mântuire, dacă nu este membru al trupului lui Hristos, adică al Bisericii.

Oricine se poate intitula creştin ? Da, dacă împlineşte cîteva cerinţe de bază ale Scripturii şi ale Tradiţiei neîntrerupte:

citește mai multe…

Cuvântul lui Dumnezeu

 • Duminică, 31 Ianuarie

  Duminică, 31 Ianuarie

  …ne-am pus nădejdea’n Dumnezeul-Cel-Viu, Care este Mântuitor al tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor.

Alfabetul credinței

Învățături practice

 • Cateheza pentru cei mici

  Cateheza pentru cei mici

  Grădinița de sâmbătă este un program educativ, cultural și de spiritualitate pentru copiii din comunitate și …

Avizierul virtual

 • Alimentația sănătoasă (III)

  Alimentația sănătoasă (III)

  Facem parte dintr-o generație ai cărei copii sunt mai bolnavi decât părinții, graficul îndreptându-se vertiginos …

Agape

 • Laptele

  Laptele

  Trebuinţele de căpetenie pentru viaţa omului sunt: apa, focul, fierul, sarea, făina de grâu, mierea, …

Alte postări

 • Rucodelia

  Rucodelia

  Vă invităm la o serie de ateliere catehetice și de îndemânare ce au loc în …

Evenimente și acțiuni