Din Sfânta Evanghelie după Matei (18:10-20)

Zis-a Domnul: Vedeți să nu disprețuiți pe vreunul din aceștia mici, că zic vouă că îngerii lor, în Ceruri, pururea văd fața Tatălui Meu, Care este în Ceruri. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Ce vi se pare? Dacă un om ar avea o sută de oi și una din ele s-ar rătăci, nu va lăsa, oare, în munți pe cele nouăzeci și nouă și, ducându-se, va căuta pe cea rătăcită? Și, dacă s-ar întâmpla s-o găsească, adevărat zic vouă că se bucură de ea mai mult decât de cele nouăzeci și nouă, care nu s-au rătăcit. Astfel, nu este voia înaintea Tatălui vostru Cel din Ceruri ca să piară vreunul dintr-aceștia mici. Dacă îți va greși fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și, dacă te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. Iar dacă nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar dacă nu va asculta nici de Biserică, să-ți fie ca un păgân și vameș. Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în Cer și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în Cer. Iarăși grăiesc vouă că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în Ceruri, că unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor.