Din Sfânta Evanghelie după Luca (2, 22-40)

22. Şi când s’au împlinit zilele curăţirii lor după legea lui Moise, L-au dus la Ierusalim ca să-L pună înaintea Domnului,
23. aşa cum este scris în legea Domnului, că tot întâi-născutul de parte bărbătească va fi închinat Domnului;
24. şi ca să dea jertfă, aşa cum s’a zis în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel.
25. Şi iată, era în Ierusalim un om cu numele Simeon; şi omul acesta era drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel; şi Duhul Sfânt era peste el.
26. Şi i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu-L va vedea pe Hristosul Domnului.
27. Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii L-au adus înlăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul legii,
28. el L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:
29. „Acum slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău,
30. că văzură ochii mei mântuirea Ta
31. pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor,
32. Lumină spre descoperire neamurilor şi slavă poporului Tău Israel”.
33. Iar tatăl şi mama Sa se mirau de cele ce se grăiau despre El.
34. Şi i-a binecuvântat Simeon şi i-a zis Mariei, mama Sa: „Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi spre semn de împotrivire
35. – şi chiar prin sufletul tău va trece sabie – pentru ca gândurile din multe inimi să se descopere”.
36. Şi era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer; înaintată în zile multe, ea trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei.
37. Văduvă, până la optzeci şi patru de ani, ea nu se depărta de templu, noaptea şi ziua slujind în post şi rugăciuni.
38. Şi venind şi ea în chiar ceasul acela, Îi mulţumea lui Dumnezeu şi le grăia despre El tuturor celor ce aşteptau mântuire în Ierusalim.
39. Şi când au săvârşit toate cele după legea Domnului, s’au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret.
40. Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul, plin de înţelepciune; şi harul lui Dumnezeu era peste El.