creation_icon„Cartea Facerii este o parte a Scripturii, iar Dumnezeu ne-a dat Scripturile pentru mântuirea noastră. Suntem datori să cunoaștem înțelesul Scripturilor prin întregul tâlcuirilor Sfinților Părinți.”

Având ca fundament aceste cuvinte, în ultima duminică din luna martie 2014, în trapeza bisericii noastre, dra. biolog Elena Blănaru a continuat seria prelegerilor începută cu o lună în urmă (Prelegere – Despre evoluție).

„Dacă în Noul Testament găsim cuvintele mântuirii, de folos pentru curățirea sufletului nostru și pentru redobândirea vieții pierdute din rai, în cartea Facerii ne sunt descrise temeiurile existenței, descoperim cum era acea viață din rai ca să știm ce am pierdut și la ce să râvnim. De aceea mai ales primele capitole ale cărții Facerea au prezentat dintotdeauna un interes deosebit pentru credincioșii din toate timpurile.
Facerea este temeiul istoric al întregii religii revelate. Fără Facere întreaga ordine dogmatică și morală, atât a christ-creatingVechiului testament cât și a Noului Testament, este istoricește neexplicabilă și nejustificată. Creștinismul istoricește stă sau cade cu Facerea. Pe Facere se reazemă frățietatea popoarelor, născute din același strămoș: Adam. Pe ea se reazemă noțiunea și ideea răscumpărării și a Răscumpărătorului. Înseși temeliile creștinismului sunt compromise dacă Facerea nu e carte autentică, sfântă, inspirată, cu deplină autoritate divină și umană. Critica ei deci e critica credinței creștine înseși. De aceea i se dă cea mai mare importanță, atât din partea credincioșilor, cât și din partea necredincioșilor. E terenul pe care se dă lupta dintre cele două concepții. ” (I.P.S. Bartolomeu Anania /Ierom. Lavrentie Carp)

 

Video prelegere: