Din Sfânta Evanghelie după Luca (7, 11-16)

11. Şi a fost că după aceea S’a dus într’o cetate numită Nain; şi împreună cu El mergeau ucenicii Săi şi mulţime multă.
12. Iar când S’a apropiat de porţile cetăţii, iată că scoteau un mort, singurul copil al mamei sale; şi ea era văduvă; şi mulţime mare din cetate era cu ea.
13. Şi văzând-o Domnul, I s’a făcut milă de ea şi i-a zis: „Nu plânge!”
14. Şi, apropiindu-Se, S’a atins de pat, iar cei care-l duceau s’au oprit. Şi i-a zis: „Tinere, ţie-ţi spun: Scoală-te!”
15. Şi s’a ridicat mortul şi a început să vorbească; şi i l-a dat mamei sale.
16. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi-L slăveau pe Dumnezeu, zicând: „Mare profet S’a ridicat între noi şi Dumnezeu Şi-a cercetat poporul”.