Din Sfânta Evanghelie după Matei (22:35-46)

Un învăţător de lege L-a întrebat pe Iisus, ispitindu-L: „Învăţătorule, care este marea poruncă în lege?” Iar El i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, asemenea acesteia: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. De aceste două porunci atârnă toată legea şi profeţii”. Şi fiind adunaţi fariseii, Iisus i-a întrebat, zicând: „Ce părere aveţi despre Hristos?: al cui fiu este?” Ei I-au zis: „Al lui David”. El le-a zis: „Atunci cum se face că David, în Duh, Îl numeşte pe El Domn când spune: Zis-a Domnul către Domnul meu: Şezi de-a dreapta Mea până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale? Aşadar, dacă David Îl numeşte Domn, cum este El fiu al lui?” Şi nimeni nu putea să-I răspundă nici un cuvânt; şi din ziua aceea nici n’a mai îndrăznit cineva să-L mai întrebe.