Vinerea aceasta continuăm studiul cărții Facerii cu lectura și aprofundarea capitolului 35.

Cei care doriți să participați, dar nu puteți ajunge la biserică, vă puteți alătura întâlnirii noastre accesând https://join.skype.com/ch8XEiXkPrAw.

Când luăm în mâini Sfânta Scriptură, să ne încordăm mintea, să ne adunăm gândurile şi să alungăm din suflet orice gând lumesc. Aşa să citim Scripturile! Cu multă evlavie, cu multă luare aminte, ca să putem fi povăţuiţi de Sfântul Duh la înţelegerea celor ce sunt scrise şi să culegem mult folos din ele.Sf. Ioan Gură de Aur