Vinerea aceasta vom căuta să cunoaștem un bărbat bine-plăcut Domnului, împreună-lucrător cu apostolii la vestirea Evangheliei, rămas sau lăsat mai tot timpul în umbră, deși plidă vrednică de ascultare, smerenie și credincioșie:
Sila

Pentru lectură propunem capitolele 15-18 din cartea Faptele Apostolilor.

Să nu vă temeţi de dumnezei străini, nici să vă închinaţi lor, nici să le slujiţi, ci numai Domnului, Cel cu putere mare şi cu braţ înalt; fără’ncetare să păziţi rânduielile şi poruncile pe care pentru voi le-a scris ca să le pliniţi; şi nici legământul pe care El l-a făcut cu voi să nu-l uitaţi; căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă va scoate din mâna tuturor vrăjmaşilor voştri; şi să nu vă potriviţi cu obiceiurile pe care ei le urmează!

4 Regi 17, 37-40

Detalii despre activitățile bisericii noastre…