Pentru întâlnirea de Vinerea aceasta propunem pentru studiu ultimul capitol din

A doua epistolă sobornicească a Sf. Ap. Petru:

Făgăduința venirii Domnului.

Atunci toţi copacii pădurii se vor bucura de faţa Domnului, că vine, vine să judece pământul; lumea o va judeca întru dreptate şi popoarele întru adevărul Său.Psalmii 95, 12-13

Detalii despre activitățile bisericii noastre…