Continuăm Vinerea aceasta studiul Epistolei întâi soborniceşti a Sf. Ap. Petru pentru a găsi cuvânt de întărire pentru vremea de încercare.

Textul propus este ultima parte a epistolei, începând cu capitolul 4:12.

Vieţile și înțelepciunea sfinților să fie model pentru noi toți, sprijin ziditor în urcuşul spre mântuire, ajutându-ne să înfruntăm duhovniceşte toate situaţiile vieţii, să ducem lupta cea bună cu mai multă râvnă, în nădejdea vieţii celei veşnice.ierom. Atanasie - Roma

Detalii despre activitățile bisericii noastre…