Lectura de vinerea aceasta va fi din capitolul 14 al Evangheliei după Ioan.

tablouri_de_toamna_anca_bulgaru_cu_toamna_la_drum

Detalii despre Grupul de studiu

Cum să ne apropiem de paginile sfințite ale Scripturii?

Se cuvine să purcedem la citirea Bibliei cu o  inimă curată, o conştiinţă trează, un gând bun, liniştit, cinstit şi drept, lăsând deoparte prejudecăţile și gândurile viclene. De aceea și noi am așezat aceste întâlniri după slujba de seară: ca așezarea noastră – trupească și sufletească – să fie una cuviincioasă, potrivită, plăcută Oaspetelui pe Care nădăjduim să îl avem de fiecare dată în mijlocul nostru.
Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă ca, atunci când luăm în mâini Sfânta Scriptură, „să ne adunăm gândurile şi să alungăm din suflet orice gând lumesc”, citind „cu multă evlavie, cu multă luare aminte, ca să putem fi povăţuiţi de Sfântul Duh la înţelegerea celor ce sunt scrise.”