Iubirea – plinirea Legii (III)

6 martie 2020 6:00 pm

"Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greşalele voastre."(Marcu 11:25)

Event Details

Iubirea – plinirea Legii

21 februarie 2020 6:00 pm

7 întâlniri despre 7 trăsături ale iubirii
"Iubiţi dreptatea, gânduri drepte să aveţi despre Domnul şi căutaţi-L cu inimă smerită, că El Se lasă aflat de cei ce nu-L ispitesc şi Se arată celor ce-şi păstrează credinţa în El." (Împ. Solomon)

Event Details

Te-nalț, Te-nalț, Stăpâne…

16 decembrie 2019 – 17 decembrie 2019 6:00 pm

Iată, îngerul Domnului a zis: „Vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; că’n cetatea lui David vi S’a născut Mântuitor, Care este Hristos Domnul. (Luca 2:9-11)

Event Details