Activități

Cateheza de Duminică

preot Victor Mihăilă

În fiecare Duminică, după Sfânta Liturghie, părintele Victor ne poartă cu gândul în anii din vechime, punându-ne înainte evenimentele care au precedat Întruparea Fiului lui Dumnezeu.

Cercetarea și cunoașterea Vechiului Testament nu reprezintă altceva decât împlinirea cuvântului Mântuitorului: Cercetați Scripturile!, iar rodul cunoașterii acestuia este, după cum spune Apostolul Pavel, înțelepțirea spre mântuire prin credinţa cea întru Hristos Iisus. 

„Începutul înţelepciunii e frica de Dumnezeu, iar cunoaşterea e bună pentru toţi cei ce o săvârşesc; evlavia faţă de Dumnezeu e începutul priceperii, iar cei necredincioşi defaimă înţelepciunea şi învăţătura.”
(Proverbele lui Solomon 1, 7)

Vezi și Grupul de studiu și cugetare asupra Vechiului Testament

Contact: contact@11mai.ro / 0736.866.262 – pr. Victor Mihăilă

Lumina de sub obroc

Elena Blănaru & alți participanți

Titlul acesta reunește o serie de întâlniri ce au loc în fiecare vineri seară, după vecernie, în Sala Mare din curtea bisericii noastre. Întâlnirile sunt tematice, succedându-se astfel pe parcursul a trei săptămâni:

Lectura și aprofundarea Noului Testament
Lectura și aprofundarea Vechiului Testament
Cercul de lectură și cântec

Ne-am organizat în felul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, urmând îndemnul părintelui Victor adresat absolvenților Școlii lui Iisus, anume acela de a continua citirea Sfintei Scripturi, în lumina învățăturilor Sfinților Părinți.

De ce să citim Biblia? Pentru că tot ceea ce este de trebuință acestei lumi si oamenilor dintr-însa s-a spus de către Domnul în Biblie” după cum ne zice sfântul Iustin (Popovici):

Nu există întrebare care să chinuiască sufletul omenesc și să nu-și afle răspunsul, fie direct, fie indirect, în Biblie. În Biblie, Dumnezeu a spus absolut tot ce este de trebuință a spune oamenilor. Biografia fiecărui om – a fiecăruia, fără excepție – se găsește în Biblie: toate acele virtuți și patimi pe care le ai și pe care le-ai putea avea. Vei afla căile pe care propriul tău suflet și al fiecăruia dintre noi călătorește de la păcat la neprihănire și întreaga cale de la om la Dumnezeu și de la om la satana.

De ești întristat, vei afla în Biblie mângâiere; de ești supărat, vei afla bucurie; de ești mânios – împăcare; de ești poftitor – înfrânare; de ești nesăbuit – înțelepciune; de ești rău – bunătate; de ești un ucigaș – milă și îndreptare; de îți urăști aproapele – dragoste. Într-însa îți vei afla leac pentru toate patimile și slăbiciunile și hrană pentru toate virtuțile și împlinirile. De ești bun, Biblia te va învăța cum să ajungi mai bun; de ești milostiv, te va învăța blândețea cea îngerească; de ești inteligent, te va învăța înțelepciunea. De apreciezi frumusețea și muzicalitatea stilului literar, nimic nu este mai frumos sau mai mișcător decât cele ce se găsesc la Iov, Isaia, Solomon, David, Ioan Teologul și Apostolul Pavel. Aici, muzica adevărului cel veșnic al lui Dumnezeu este înveșmântată în cuvinte omenești.

Contact: contact@11mai.ro / 0749.880.612 – Elena Blănaru

 

Cateheza pentru cei mici

prof. Daniela Mihuț

Este un program educativ, cultural și de spiritualitate pentru copiii din comunitate și nu numai. Cei mici vor învăța despre credința ortodoxă prin pictură și desen, modelaj și quilling, vizionare de materiale educativ-duhovnicești, scenete și alte activități asemănătoare.

Foto Cateheza pentru cei mici

Programul este coordonat de către dna. preoteasă Gabriela Mihăilă și dna. Daniela Mihuț, profesor de religie. Pentru un copil tariful este de 10 lei pe ședință, plată necesară pentru acoperirea costurilor de materiale și rechizite. Pentru cei care vin cu doi sau mai mulți copii, tariful este de 5 lei sau după posibilitățile fiecăruia. Banii încasați vor fi folosiți pentru achiziționarea de materiale necesare cursului.

Contact: contact@11mai.ro / 0724.107.949 – Daniela Mihuț; 0722.702.209 – Gabriela Mihăilă

Școala lui Iisus

activitate temporar întreruptă

Dumnezeul nostru … să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în cei sfinţi. (Ef. 1,18)

Ne-am propus să descoperim, împreună cu studenţii şi cu toţi închinătorii acestui paraclis, acea frumoasă conlucrare dintre Dumnezeu şi poporul Său, aşa cum este manifestată în cartea Faptelor Apostolilor.

Pentru deschiderea unui dialog cu toţi cei însetaţi de Adevăr este necesară cunoaşterea Scripturilor şi a Tainei Bisericii şi reflectarea cu seriozitate asupra Cuvântului lui Dumnezeu.

În acest sens susţinem proiectul Şcoala lui Iisus, catehizare de-a lungul a 14 întâlniri, structurată în două module (evanghelizare şi îmbisericire), punctată de teste de evaluare, cantonamente şi, la sfârşit, de o diplomă de absolvire.

Procesul de învăţare continuă mai apoi în grupuri mici de studiu biblic, sub atenta supraveghere a preotului.

În procesul de studiu dialogăm pe teme:

 • liturgice: Tainele Bisericii, slujbele ortodoxe;
 • biblice: cărţi din Noul şi din Vechiul Testament;
 • patristice, urmărind apropierea de gândirea Sfinţilor Părinţi (ex. Chiril al Ierusalimului, Ignatie Teoforul, Epistola către Diognet, Ioan Gură de Aur, Ioan Casian, Vasile cel Mare, Grigorie Palama,Ioan Scărarul, ş.a.) şi a teologilor sec. XX-XXI (Al. Schmemann, D. Stăniloae, A. Kuraev, ş.a.). Scrierile acestora le punem la dispoziţia studenţilor în biblioteca bisericii noastre (care cuprinde peste 1000 de titluri), sub formă de împrumut;
 • artistice: icoane, muzica bisericească, imnografia, simboluri creştine;
 • etice: probleme concrete ale studenţilor, ipostaze ale creştinilor în lumea de azi, cunoaşterea canoanelor bisericeşti.

CE NE PROPUNEM?

„Să nu mai fim copii duşi de valuri, purtaţi încoace şi încolo..” (Ef. 4,14)

Cunoaşterea credinţei

 • Ne mărturisim credinţa ?
 • Ştim s-o apărăm ?
 • Este ea comoara vieţii noastre ?

Descoperirea rugăciunii

 • Ne găsim în rugăciune liniştea ?
 • Este pentru noi izvor de putere ?
 • Ne rugăm împreună ?

Acţiune creştină

 • Integrarea celor noi în comunitate;
 • Cum să dăm primul ajutor celor în pericol de moarte ?
 • Cum să găsim căi eficiente de a lupta alături de Hristos împotriva păcatului ?
 • Cum facem misiune în lume ?

DAR EL, CE AȘTEAPTĂ?

… ci ţinând adevărul, în iubire, să creştem întru toate pentru El. (Ef. 4,15)

 

Dumnezeul nostru … să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în cei sfinţi. (Ef. 1,18)

 

Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri, cu toată stăruinţa, pentru toţi sfinţii. (Ef. 6,18)

 

Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. (Ef. 6,13)

CE VĂ OFERIM?

Veţi cunoaşte Adevărul şi Adevărul vă va face liberi ! (Ioan 8,32)

Schimbarea noastră prin:

 • Ascultarea Cuvântului
 • Comuniunea în Trupul lui Hristos
 • Comunitatea misionară

14 întâlniri, în fiecare miercuri (orele 18-19.30)

Cantonamente, tabere, pelerinaje şi alte acţiuni specifice

CE VĂ CEREM?

Să nu întristaţi Duhul Sfânt întru care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. (Ef. 4,30)

Să luaţi atitudine!

 • Să depăşim nepăsarea sau confuzia faţă de darul lui Hristos
 • Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Să vă implicaţi cu seriozitate în această şcoală !

Să cultivaţi prietenia şi părtăşia voastră în Domnul !

Contact: contact@11mai.ro / 0736.866.262 – pr. Victor Mihăilă

Cercul de istorie „Sfântul Niceta”

activitate temporar întreruptă

În fiecare seară de Luni, de la ora 18, părintele Victor ne conduce în frumoase călătorii în timp, pe la curțile împăraților și în pridvoarele bisericilor, pentru a descoperi sau aprofunda evenimente care au modelat istoria lumii.

Aduceţi-vă aminte de zilele veacului, socotiţi anii’ndărăt din neam în neam; întreabă-l pe tatăl tău şi-ţi va povesti, întreabă-i pe bătrânii tăi şi-ţi vor spune… (Deuteronomul 32, 7)

Istoria Bisericii

Sinodul al VII-lea ecumenic

Contact: contact@11mai.ro / 0736.866.262 – pr. Victor Mihăilă

Cercul de studiu și convorbiri „Marta și Maria”

activitate temporar întreruptă

Această activitate, înscrisă între serile Lumina de sub obroc, este un alt prilej de a petrece timp bineplăcut împreună, înaintea lui Dumnezeu. Scopul acestor întâlniri este acela de a ne hrăni împreună din învățăturile Bisericii, ca și din experiența oamenilor de știință și nu în ultimul rând a părinților și a noastră – a tuturor celor care am fost sau încă mai suntem copii – în ceea ce privește creșterea și educarea tinerei generații de femei.

Lecturile și discuțiile săptămânale vizează o temă propusă și aleasă de comun acord. Ce căutăm? Răspunsuri, soluții și recomandări cu privire la influența părinților, a învățătorilor și a prietenilor asupra fetelor de toate vârstele (din pruncie până la maturitate), la educarea fetelor în perspectiva vieții de adult, la demnitate, sexualitate, curăție, familia monoparentală, emoții și trăiri specifice perioadei de pubertate și adolescență, obsesia frumuseții, viața duhovnicească.

De ce să avem astfel de întâlniri?

„Primul motiv este acela de a ne ajuta pe noi înșine, cei care îi îngrijim pe copii în calitate de părinți, de frați, de unchi, de profesori, de bunici, să greșim cât mai puțin în relațiile noastre cu copiii și pentru a-i ajuta cât mai mult posibil. Cel de-al doilea motiv este să ne ajutăm pe noi înșine să observăm câteva lucruri care s-au născut înlăuntrul nostru și care ar fi putut să nu fie dacă, atunci când am fost copii, mai marii noștri ar fi făcut mai puține greșeli față de noi și ar fi știut să ne ajute mai mult și mai bine.” (arhim. Simeon Kraiopoulos)

„Copiii sunt un dar de la Dumnezeu, iar noi suntem responsabili de bunăstarea lor. Creșterea fetelor implică în acest sens a le ajuta să străbată câmpul cultural minat care li se așterne înainte. Înseamnă a le insufla aprecierea pentru adevăr, responsabilitate, autodisciplină, autocontrol, generozitate și bunătate sufletească. Înseamnă a le învăța modestia, moralitatea și bunele maniere. Înseamnă a le ajuta să învingă înclinația naturală spre egoism, agresivitate și neglijență.” (dr. James Dobson)