Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Efeseni a Sf. Apostol Pavel (4:25-32)

Fraților, lepădând minciuna, grăiți adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare. Mâniați-vă și nu greșiți; soarele să nu apună peste mânia voastră, nici nu dați loc diavolului. Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale lucrul cel bun, ca să aibă să dea și celui ce are nevoie. Din gura voastră să nu iasă niciun cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuință, ca să dea har celor ce ascultă. Să nu întristați Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru Care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării! Orice amărăciune și supărare și mânie și izbucnire și defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate. Ci fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos.

Din Evanghelia după Luca (3:19-22)

În vremea aceea, Irod tetrarhul, fiind mustrat de Ioan pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, și pentru toate relele pe care le-a făcut Irod, a adăugat la toate și aceasta, că a închis pe Ioan în temniță. Deci, după ce s-a botezat tot poporul, botezându-Se și Iisus și rugându-Se, s-a deschis cerul și S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, și s-a făcut glas din cer: Tu ești Fiul Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit!

Pr. Pavel Gumerov, Conflictele familiale: prevenire și rezolvare

Iertarea, îngăduinţa sunt indispensabile în viaţa de familie nu numai în probleme atât de globale, ci şi, literalmente, în cele de zi cu zi, până şi la nivelul mărunţişurilor domestice.

De pildă, unele femei sunt foarte înclinate spre ordine în toate privinţele, au un fel de „complex al perfecţionistului”, şi vor să ţină totul sub control, însă membrii familiei nu vor să le asculte şi să li se supună. Aceasta le provoacă un sentiment de ciudă şi nemulţumire permanentă. Dacă doamnele respective vor înţelege însă că ordinea nu e nici pe departe lucrul principal în viaţă, că poţi să-ţi permiţi ţie însuţi şi celor din jur lipsa perfecţiunii, că lumea nu se va duce de râpă dacă îţi îngădui să te abaţi un pic de la ordinea pe care ţi-ai stabilit-o, viaţa lor şi a membrilor familiei lor se va schimba, fără îndoială, în bine.

N-are decât să nu fie în casă atâta curăţenie, în schimb o să fie mai multă pace.