Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel (5:9 – 6:11)

Fraților, v-am scris în epistolă să nu vă amestecați cu desfrânații; dar nu am spus, desigur, despre desfrânații acestei lumi, sau despre lacomi, sau despre răpitori, sau despre închinătorii la idoli, căci altfel ar trebui să ieșiți afară din lume. Dar eu v-am scris acum să nu vă amestecați cu vreunul care, numindu-se frate, va fi desfrânat, sau lacom, sau închinător la idoli, sau ocărâtor, sau bețiv, sau răpitor. Cu unul ca acesta nici să nu ședeți la masă. Căci ce am eu ca să judec și pe cei din afară? Însă pe cei dinăuntru, oare, nu-i judecați voi? Iar pe cei din afară îi va judeca Dumnezeu. Scoateți afară dintre voi pe cel rău. Îndrăznește, oare, cineva dintre voi, având vreo pâră împotriva altuia, să se judece înaintea celor nedrepți și nu înaintea celor sfinți? Oare nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea este judecată de voi, oare sunteți voi nevrednici să judecați lucruri atât de mici? Nu știți, oare, că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult, cele lumești? Deci, dacă aveți judecăți lumești, puneți pe cei nebăgați în seamă din Biserică să vă judece. O spun spre rușinea voastră. Nu este, oare, între voi nici un om înțelept, care să poată judeca între frate și frate? Ci frate cu frate se judecă, și aceasta înaintea necredincioșilor? Negreșit, și aceasta este o scădere pentru voi, că aveți judecăți unii cu alții. Pentru ce nu suferiți mai bine strâmbătatea? Pentru ce nu răbdați mai bine paguba? Ci voi înșivă faceți strâmbătate și aduceți pagubă, și aceasta, fraților! Nu știți, oare, că nedrepții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți: nici desfrânații, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi. Dar v-ați spălat, dar v-ați sfințit, dar v-ați îndreptat în numele Domnului Iisus Hristos și în Duhul Dumnezeului nostru.

Din Evanghelia după Matei (13:54-58)

În vremea aceea, venind în patria Sa, Iisus îi învăța pe ei în sinagoga lor, încât ei erau uimiți și ziceau: De unde are El înțelepciunea aceasta și puterile? Oare nu este Acesta fiul teslarului? Oare nu se numește mama Lui Maria și frații Lui: Iacov și Iosif și Simon și Iuda? Și surorile Lui oare nu sunt toate la noi? Deci, de unde are El toate acestea? Și se sminteau în privința Lui. Iar Iisus le-a zis: Nu este proroc disprețuit decât în patria lui și în casa lui. Și n-a făcut acolo multe minuni, din pricina necredinței lor.

Sf. Ioan de Kronstadt, Despre tulburările lumii de astăzi

Numindu-l Atotţiitor pe Domnul, adu-ţi aminte că această însuşire a Lui te priveşte cât se poate de îndeaproape şi pe tine, priveşte sufletul şi trupul tău. În toată clipa şi în tot ceasul adu-ţi aminte de Cine sunt cârmuite şi prin Cine lucrează, viază şi sunt sănătoase toate organele cele dinăuntru şi dinafară ale trupului tău, toate simţurile tale: văzul, auzul, gustul, mirosul, pipăitul; toate încheieturile, inima, organele respiratorii, circulatorii şi digestive, toate părţile trupului tău. Adu-ţi aminte cât de înţeleaptă este întocmirea cea dinăuntru şi dinafară a trupului tău, ce mecanism minunat este ea, mecanism alcătuit de Arhitectul Preaînţelept şi ţinut de El în bună rânduială și în lucrare, dacă nu ni-l stricăm noi înşine cu păcatele şi patimile noastre!

Deci, dă cuvenitul prinos de dragoste şi de recunoştinţă Făcătorului tău, Atotțiitorului și Domnului, Luminătorul tău, Hrănitorul tău, Păzitorul tău, Dătătorul suflării tale. O, cât de minunat și cu câtă bunătate ţine Domnul viaţa sufletelor noastre, cu ce legi minunate a îngrădit-o, cum dă El har luminător, miluitor, curăţitor al tuturor întinăciunilor sufletului celor ce din păcatele noastre vin, simţitor, întăritor, de pace făcător!