Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel (3:18-23)

Fraților, nimeni să nu se amăgească. Dacă i se pare cuiva, între voi, că este înțelept în veacul acesta, să se facă nebun, ca să fie înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu, pentru că scris este: «El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor». Și iarăși: «Domnul cunoaște gândurile înțelepților, că sunt deșarte». Așa că nimeni să nu se laude cu oameni. Căci toate sunt ale voastre: Fie Pavel, fie Apolo, fie Chefa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie cele de față, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Iar voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos al lui Dumnezeu.

Din Evanghelia după Matei (13:36-43)

În vremea acee, Iisus a intrat în casă, iar ucenicii Lui s-au apropiat de El, zicând: Lămurește-ne nouă pilda cu neghina din țarină. El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânța cea bună este Fiul Omului, Țarina este lumea; sămânța cea bună sunt fiii Împărăției, iar neghina sunt fiii celui-rău. Dușmanul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Și, după cum se alege neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul veacului: Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, care vor culege din Împărăția Lui toate smintelile și pe cei ce fac fărădelegea și-i vor arunca pe ei în cuptorul cel de foc; acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în Împărăția Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă.

Episcopul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi

Citind Sfânta Scriptură ați dat peste niște cuvinte mai puțin limpezi și căutați lămurire. De acest fel sunt spusele apostolului Pavel: „de i se pare cuiva între voi că este înțelept în veacul acesta, să se facă nebun, ca să fie înțelept”. Aceste spuse v-au uimit și v-au tulburat. De ce, nu știu, de vreme ce ele sunt cu totul după noima Evangheliei lui Hristos.

Bineînțeles, apostolul nici nu se gândește să poruncească oamenilor să fie nebuni, ci ca întreaga lor înțelepciune trupească și lumească să o socoată nebunie față de adevărul revelat și mântuitor al lui Hristos.