Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Evrei a Sf. Ap. Pavel (9:8-23)

Fraților, prin aceasta, Duhul Sfânt ne lămurește că drumul către Sfânta Sfintelor nu era să fie arătat, câtă vreme cortul întâi mai stătea în picioare, care era o pildă pentru timpul de față și însemna că darurile și jertfele ce se aduceau n-aveau puterea de a desăvârși cugetul închinătorului. Acestea erau numai legiuiri pământești – despre mâncăruri, despre băuturi, despre felurite spălări – și erau porunci până la vremea îndreptării. Iar Hristos, venind Arhiereu al bunătăților viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare și mai desăvârșit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta; El a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele Său și a dobândit o veșnică răscumpărare. Căci, dacă sângele țapilor și al taurilor și cenușa junincii, stropind pe cei spurcați, îi sfințește spre curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, S-a adus lui Dumnezeu pe Sine, jertfă fără de prihană, va curăți cugetul vostru de faptele cele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu! Și pentru aceasta El este Mijlocitorul unui nou testament, ca prin moartea suferită spre răscumpărarea greșelilor de sub întâiul testament, cei chemați să ia făgăduința moștenirii veșnice. Pentru că, unde este testament, trebuie neapărat să fie vorba despre moartea celui ce a făcut testamentul. Un testament ajunge temeinic după moarte, fiindcă nu are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea, nici cel dintâi n-a fost sfințit fără sânge. Într-adevăr, Moise, după ce a rostit față de tot poporul toate poruncile din Lege, luând sângele cel de viței și de țapi, cu apă și cu lână roșie și cu isop, a stropit și cartea și pe tot poporul, și a zis: «Acesta este sângele testamentului pe care l-a poruncit vouă Dumnezeu». Și a stropit de asemenea cu sânge, cortul și toate vasele pentru slujbă. După Lege, aproape toate se curățesc prin sânge și, fără vărsare de sânge, nu se dă iertare. Trebuia, dar, ca chipurile celor din ceruri să fie curățite prin acestea, iar cele cerești înseși, cu jertfe mai bune decât acestea.

Din Evanghelia după Marcu (8:22-26)

În vremea aceea a venit Iisus în Betsaida. Și au adus la El un orb și L-au rugat să Se atingă de el. Și, luând pe orb de mână, l-a scos afară din sat și, scuipând în ochii lui și punându-Și mâinile peste el, l-a întrebat dacă vede ceva. Și el, ridicându-și ochii, a zis: Zăresc oamenii; îi văd ca pe niște copaci umblând. După aceea, El a pus iarăși mâinile pe ochii lui și l-a făcut să vadă, și acesta s-a îndreptat și a văzut din nou limpede pe toți. Apoi l-a trimis la casa lui, zicându-i: Să nu intri în sat, nici să spui cuiva din sat.

Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Marcu,  Sf. Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei

Se vede că Betsaida bolea cu multă necredinţă, de aceea o şi ticăloşeşte Hristos pe dânsa, după cum citim la Matei: „Vai ţie, Horazine, vai ţie, Betsaida, că dacă în Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minunile ce s-au făcut în voi, de mult, în sac şi în cenuşă, s-ar fi pocăit” (Matei 11,21; Luca 10,13).

Deci, venind Domnul acolo, „au adus la El un orb”, însă nu adevărată era credinţa celor ce l-au adus, pentru aceea şi Domnul îl scoate pe orb din sat şi aşa îl tămăduieşte pe el. Şi „scuipă în ochii” orbului şi-Şi „pune mâinile” peste el, ca să ne învăţăm cum cuvânt dumnezeiesc şi faptă urmând cuvântului pot a săvârşi minunile, căci „mâna” este semn al lucrării, iar „scuiparea”, al cuvântului, fiindcă este din gură. Dar nici orbul nu avea desăvârşită credinţa şi pentru aceasta nu îndată îl face pe el să vadă, ci [întâi] în parte, ca pe cel ce nu întreagă avea credinţa, căci după credinţă se fac şi vindecările. Şi îi porunceşte lui „să nu intre în sat”, de vreme ce, precum am zis, necredincioşi fiind cei din Betsaida, s-ar fi vătămat omul la suflet; şi nici să nu spună cuiva ce i s-a făcut, ca, necrezând ei, mai rea osândă să-şi tragă asupra lor.

Aşa şi noi, de multe ori suntem „orbi” la suflet, în „sat” fiind, adică în lumea aceasta. Apoi, „afară din sat”, adică din lume şi din lucrurile ei fiind scoşi de Hristos, ne vindecăm. Iar după ce ne vindecăm, ne zice să nu ne mai întoarcem „în sat”, [la cele ale lumii adică,] ci fiecare „la casa sa”. Iar „casă” a fiecăruia dintre noi este Cerul şi lăcaşurile cele de acolo.