Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua către Timotei a Sf. Ap. Pavel (3:16 – 4:4)

Fiule Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea întru dreptate, astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru orice lucru bun. Eu te îndemn, deci, stăruitor, în fața lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, Care va să judece viii și morții, la arătarea Lui și în împărăția Lui: Propovăduiește cuvântul, stăruie cu timp și fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga-răbdare și învățătura. Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci – dornici să-și desfăteze auzul – își vor grămădi învățători după poftele lor, și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către basme.

Din Evanghelia după Luca (19:45-48)

În vremea aceea, intrând în templu, Iisus a început să dea afară pe cei care vindeau și cumpărau în el, zicându-le: Scris este: Casa Mea este casă de rugăciune; dar voi ați făcut din ea peșteră de tâlhari. Și era în fiecare zi în templu și învăța. Dar arhiereii și cărturarii și fruntașii poporului căutau să-L piardă. Și nu găseau ce să-I facă, pentru că tot poporul se ținea după El, ascultându-L.

Părinții și educarea copiilor, Sf. Ioan Gură de Aur

Nu lăsa, dar, casa lui Dumnezeu să devină peştera tâlharilor, ca să nu auzi şi tu cuvintele cu care Domnul Iisus Hristos i-a certat pe iudei: „Casa Mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceţi peşteră de tâlhari” (Matei 21,13).

Cum adică peşteră de tâlhari? Aceasta se va întâmpla dacă lăsăm să intre şi să se strecoare în sufletele tinerilor dorinţe care-i transformă în robi, care le răpesc libertatea, dar şi destrăbălarea de orice fel. Asemenea dorinţe şi asemenea gânduri sunt mai rele decât tâlharii, pentru că îi lipsesc pe tineri de libertate, îi fac sclavii patimilor iraţionale, necugetate, atacându-i din toate părţile şi umplându-le mintea de răni. Tocmai de aceea, să-i supraveghem zilnic şi să folosim cuvântul drept bici, să alungăm toate patimile de acest fel din sufletul lor, ca să poată fi părtaşi la viaţa cerească şi să-şi poată împlini pe deplin menirea.