Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua către Timotei a Sf. Ap. Pavel (2:20-26)

Fiule Timotei, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut; și unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste. Deci, de se va curăți cineva pe sine de acestea, va fi vas de cinste, sfințit, de bună trebuință stăpânului, potrivit pentru tot lucrul bun. Fugi de poftele tinereților și urmează dreptatea, credința, dragostea, pacea cu cei ce cheamă pe Domnul din inimă curată. Ferește-te de întrebările nebunești, știind că dau prilej de ceartă. Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând față cu toți, destoinic să dea învățătură, îngăduitor, certând cu blândețe pe cei ce stau împotrivă, nădăjduind că Dumnezeu le va da pocăință spre cunoașterea adevărului, ca ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinși pentru a-i face voia.

Din Evanghelia după Luca (19:37-44)

În vremea aceea, apropiindu-Se Iisus de coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră, zicând: Binecuvântat este Împăratul care vine întru numele Domnului! Pace în Cer și slavă întru cei de sus! Dar unii farisei din mulțime au zis către El: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și El, răspunzând, a zis: Zic vouă: Dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga. Și, când S-a apropiat, văzând cetatea, a plâns pentru ea, zicând: Dacă ai fi cunoscut și tu, în ziua aceasta, cele ce sunt spre pacea ta! Dar acum sunt ascunse de ochii tăi. Căci vor veni zile peste tine când dușmanii tăi vor săpa șanț în jurul tău și te vor împresura și te vor strâmtora din toate părțile și te vor face una cu pământul, pe tine și pe fiii tăi care sunt în tine, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale.

Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Luca,  Sf. Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei

Aşadar, plânge Domnul pentru nesimţirea Ierusalimului şi zice: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, în ziua aceasta, cele ce sunt spre pacea ta!”, adică: „De ai fi priceput acum cele ce-ţi sunt ţie spre folos şi-ţi aduc pace şi odihnă – care sunt credinţa cea către Mine şi a te depărta de vicleşugul cel împotriva Mea! Iar acum s-au ascuns acestea dinaintea ochilor tăi, căci din pricina Mea, a Celui Care sunt lepădat de tine, te vor cuprinde răutăţi nesuferite şi unele ca acestea vei pătimi, pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale, adică a Venirii Mele, când am venit să te cercetez şi să te mântuiesc pe tine. Deci se cuvenea să cunoşti cele ce sunt pentru pacea ta şi să crezi întru Mine şi ai fi avut pace din partea romanilor şi izbăvire de toată răutatea”. Căci toţi cei care au crezut întru Hristos mai presus de robie s-au făcut; întrucât, dacă toţi ar fi crezut, nimeni nu s-ar fi robit.