Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Timotei a Sf. Ap. Pavel (6:17-21)

Fiule Timotei, celor bogați în veacul de acum poruncește-le să nu se semețească, nici să-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeul Cel viu, Care ne dă cu belșug toate, spre îndulcirea noastră. Să facă ce e bine, să se înavuțească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă, agonisindu-și lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, într-adevăr, viața veșnică. O, Timotei, păzește comoara ce ți s-a încredințat, depărtându-te de vorbirile deșarte și lumești și de împotrivirile științei mincinoase, pe care unii, mărturisind-o, au rătăcit de la credință. Harul fie cu tine! Amin.

Din Evanghelia după Luca (18:31-34)

În vremea aceea, luând Iisus la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, a zis către ei: Iată, ne suim la Ierusalim și se vor împlini toate cele scrise de proroci despre Fiul Omului. Căci va fi dat păgânilor și va fi batjocorit și va fi ocărât și scuipat. Și, după ce Îl vor biciui, Îl vor ucide, dar a treia zi va învia. Ei însă n-au priceput nimic din acestea, căci cuvântul acesta era ascuns pentru ei și nu înțelegeau cele spuse de Iisus.

Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Luca,  Sf. Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei

Mai înainte le vesteşte lor Patima, ca aceste două lucruri să le isprăvească: mai întâi ca să arate cum că nu fără de voie şi nici ca un simplu om, neştiindu-Şi moartea, Se răstigneşte, ci şi mai înainte a ştiut-o şi de voie pătimeşte; căci de ar fi voit să nu pătimească, S-ar fi dat în lături, ca şi Cel Care mai înainte ştia – pentru că a fi prinşi este al celor care nu au ştiut de mai înainte. Iar cea de a doua [pricină] este ca să-i plece pe dânşii să sufere cu lesnire cele ce se vor întâmpla, ca unii care mai înainte au auzit şi nu fără de veste li se vor întâmpla lor.

Dar vei zice: Şi dacă [ei] nu cunoşteau, pentru ce mai înainte le spunea lor acestea? Căci ce folos dobândesc ei spre a se mângâia în vremea Crucii [răstignirii Domnului], dacă nu înţelegeau ceea ce se grăia? Nu puţin se foloseau, aducându-şi aminte pe urmă că acestea erau cele pe care atunci, spunându-li-le mai înainte Domnul, ei nu le-au înţeles. Şi aceasta arătată este dintru multe, iar mai ales din cele pe care le zice Ioan: „Şi acestea nu le-au cunoscut ucenicii Lui, iar mai pe urmă şi-au adus aminte, că acestea erau scrise pentru El” (Ioan 12,16). Încă şi Mângâietorul, aducându-le aminte lor acestea, mai vrednică de credinţă a pus întru dânşii mărturia cea pentru Hristos (Ioan 14, 26).