Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Timotei a Sf. Ap. Pavel (5:11-21)

Fiule Timotei, de văduvele tinere, ferește-te. Căci, atunci când poftele le îndepărtează de Hristos, vor să se mărite. Și își agonisesc osândă, fiindcă și-au călcat credința cea dintâi. Dar, în același timp, se învață să fie leneșe, cutreierând casele, și nu numai leneșe, ci și guralive și iscoditoare, grăind cele ce nu se cuvin. Vreau, deci, ca văduvele tinere să se mărite, să aibă copii, să-și vadă de case, și să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Căci unele s-au și abătut, ca să se ducă după satana. Dacă vreun credincios sau vreo credincioasă are în casă văduve, să aibă grija lor, ca Biserica să nu fie împovărată, ci să poată ajuta pe cele cu adevărat văduve. Preoții, care își țin bine dregătoria, să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul și cu învățătura. Pentru că Scriptura zice: «Să nu legi gura boului care treieră», și: «Vrednic este lucrătorul de plata sa». Pâră împotriva preotului să nu primești, fără numai de la doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc mustră-i de față cu toți, ca și ceilalți să aibă teamă. Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos și a îngerilor aleși, ca să păzești acestea, fără a lua o hotărâre dinainte, nefăcând nimic cu părtinire.

Din Evanghelia după Luca (17:26-37)

Zis-a Domnul: Precum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și în zilele Fiului Omului: mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a nimicit pe toți. Tot așa precum a fost în zilele lui Lot: mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau și zideau, iar în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma, a plouat din cer foc și pucioasă și i-a nimicit pe toți. La fel va fi în ziua în care Se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cel care va fi pe acoperișul casei, și lucrurile lui în casă, să nu coboare să le ia; de asemenea, cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi. Aduceți-vă aminte de femeia lui Lot. Cine va căuta să-și scape sufletul, îl va pierde; iar cine îl va pierde, acela îl va face viu. Zic vouă: În noaptea aceea vor fi doi într-un pat; unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat. Două vor măcina împreună; una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi vor fi în ogor; unul se va lua și altul se va lăsa. Și răspunzând, ucenicii I-au zis: Unde, Doamne? Iar El le-a zis: Unde va fi stârvul, acolo se vor aduna și vulturii.

Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Luca,  Sf. Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei

Şi prin acestea se arată Venirea Lui cea de năprasnă [cea năpraznică] şi nenădăjduită; căci „precum în zilele lui Noe” fără veste a venit potopul şi i-a luat pe toţi, aşa va fi şi Venirea Lui.
Şi arată prin pildele acestea – prin a oamenilor celor din vremea potopului şi prin a sodomitenilor – că, atunci când va veni Antihrist, se vor înmulţi între oameni dezmierdările cele necuviincioase şi vor fi desfrânaţi şi dedaţi la desfrânările cele fărădelege. [Lucru] pe care, cu adevărat, şi Apostolul Pavel l-a zis: anume că, în zilele cele mai de pe urmă, vor fi oameni „iubitori de dezmierdări mai mult decât iubitori de Dumnezeu” (2 Timotei 3,4).
Şi, cu cuviinţă, în vremea împărăţiei Amăgitorului vor înflori răutăţile. Căci, fiind el locaş al răutăţii şi a tot păcatul, ce altceva va face să petreacă în ticălosul neam al oamenilor celor de atuncea, fără decât, cu adevărat, numai cele ale lui? Căci, din cel necurat, ce se va curăţi?
Deci vor fi atunci oamenii întru toată desfătarea „precum în zilele lui Noe” – şi nu vor aştepta nici o greutate. Dar nici nu vor crede dacă cineva le va spune lor de oarecare greutăţi ce se vor întâmpla, precum erau şi cei din vremea lui Noe, [încă] şi cei din vremea lui Lot.