Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Timotei a Sf. Ap. Pavel (5:1-10)

Fiule Timotei, pe cel bătrân să nu-l înfrunți, ci să-l îndemni ca pe un părinte; pe cei tineri, ca pe frați. Pe femeile bătrâne îndeamnă-le ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe surori, în toată curăția. Pe văduve cinstește-le, dar pe cele cu adevărat văduve. Dacă vreo văduvă are copii sau nepoți, aceștia să se învețe să cinstească mai întâi casa lor și să dea răsplătire părinților, pentru că lucrul acesta este bun și primit înaintea lui Dumnezeu. Cea cu adevărat văduvă și rămasă singură are nădejdea în Dumnezeu și stăruiește în cereri și în rugăciuni, noaptea și ziua. Iar cea care trăiește în desfătări, deși vie, este moartă. Și acestea poruncește-le, ca ele să fie fără de prihană. Dacă, însă, cineva nu poartă grijă de ai săi, și mai ales de casnicii săi, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Să fie înscrisă între văduve cea care nu are mai puțin de șaizeci de ani și a fost femeia unui singur bărbat; dacă are mărturie de fapte bune: dacă a crescut copii, dacă a fost primitoare de străini, dacă a spălat picioarele sfinților, dacă a venit în ajutorul celor strâmtorați, dacă s-a ținut stăruitor de tot ce este lucru bun.

Din Evanghelia după Luca (17:20-25)

În vremea aceea, fiind întrebat Iisus de farisei când va veni Împărăția lui Dumnezeu, El le-a răspuns și a zis: Împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut. Și nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată, Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Zis-a către ucenici: Veni-vor zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului, și nu veți vedea. Și vor zice vouă: Iată, este acolo; iată, este aici; nu vă duceți și nu vă luați după ei. Căci după cum fulgerul, fulgerând dintr-o parte de sub cer, luminează până la cealaltă parte de sub cer, așa va fi și Fiul Omului în ziua Sa. Dar mai întâi El trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta.

Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Luca,  Sf. Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei

În multe locuri întru învăţăturile Sale a pomenit Domnul de Împărăţia lui Dumnezeu, iar fariseii, acestea auzindu-le, îl luau în râs pe Dânsul. Şi pentru aceasta au venit la El, întrebându-L „când va veni împărăţia lui Dumnezeu”, ca să râdă de El, ca de unul ce propovăduia [lucruri] ciudate şi [vestea] pentru un lucru neobişnuit şi străin. Pentru că nici unul din dascălii cei mai dinainte şi din Prooroci nu au pomenit de aceasta [de Împărăţie]. (…) Însă ce le răspunde Hristos? Nu după mintea lor cea neînţelegătoare şi nici după nebunie nu le răspunde nebunilor, ci îi lasă pe dânşii să se rătăcească întru unirea numelui împărăţiei şi nu le descoperă lor – că nici nu ar fi primit – pentru care Împărăţie vorbeşte şi că Împărăţia nu este lumească, precum ei o socotesc, ci mai presus de lume. Aşadar, acestea lăsându-le, fiindcă nu erau ei vrednici de a le auzi, pentru surzenia cea dintru a lor voie, pentru vremea „Împărăţiei” grăieşte că este neştiută şi „nu va veni în chip văzut”. Pentru că nu are vreme rânduită, ci pururea, la cel care voieşte, de faţă îi este „împărăţia lui Dumnezeu” – căci, cu adevărat, „Împărăţie a lui Dumnezeu” este aşezarea şi petrecerea cea îngerească. Căci atuncea întru adevăr se zice că împărăţeşte Dumnezeu cu adevărat când nimic lumesc în sufletele noastre nu se află, ci întru toate mai presus de lume petrecem. Iar această petrecere „înlăuntrul nostru” o avem atunci când vom voi, pentru că nu este trebuinţă de vreme îndelungată, nici de călătorie, ci aproape de noi este şi credinţa şi cea după credinţă petrecere după Dumnezeu.