Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Tesaloniceni a Sf. Ap. Pavel (2:1-8)

Fraților, voi înșivă știți că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică, ci, după ce am suferit și am fost, precum știți, ocărâți în Filipi, am îndrăznit întru Dumnezeul nostru să grăim în fața voastră, cu multă luptă, Evanghelia lui Dumnezeu. Pentru că îndemnul nostru nu venea din rătăcire, nici din gânduri necurate, nici din înșelăciune, ci, după cum am fost socotiți vrednici de Dumnezeu ca să ni se încredințeze Evanghelia, așa vorbim, nu căutând să plăcem oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne încearcă inimile, că niciodată nu ne-am arătat cu cuvinte de lingușire, după cum știți, nici cu ascunse porniri de lăcomie. Dumnezeu îmi este martor. Nici n-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși puteam să fim cu greutate, ca apostoli ai lui Hristos. Noi, însă, am fost blânzi în mijlocul vostru, așa precum o doică îngrijește pe fiii săi; astfel, iubindu-vă, eram bucuroși să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci chiar și sufletele noastre pentru că ne-ați devenit iubiți.

Din Evanghelia după Luca (11:9-13)

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ia; și cel care caută găsește; și celui care bate i se va deschide. Și care tată dintre voi, dacă îi va cere fiul pâine, oare îi va da piatră? Sau dacă îi va cere pește, oare îi va da, în loc de pește, șarpe? Sau dacă-i va cere un ou, îi va da scorpie? Deci dacă voi, răi fiind, știți să dați fiilor voștri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care Îl cer de la El!

Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Luca,  Sf. Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei 

Vezi înţelegerea cea cu de-amănuntul a acestui grai, căci nu a zis „cereţi o dată şi vi se va da”, ci „cereţi”, adică neîncetat cereţi. „Că oricine cere ia”. Au, oare, cel care cere [lucruri] nefolositoare, ia? Nu. Întâi de toate, cererea celor nefolositoare nu poate fi numită cerere către Dumnezeu. Pentru că acela care se roagă lui Dumnezeu trebuie să ceară acelea pe care Acela le dă. Iar când cineva cere cele nefolositoare nu către Dumnezeu face cerere, pentru că El nu dă [lucruri] nefolositoare. Apoi ascultă-L şi pe Însuşi Domnul cum ne învaţă pe noi a cere cele ce se cuvin, că zice că „pâine” şi „peşte” şi „ou” cere „fiul”. Aşadar, precum acestea sunt mâncare a omului, aşa şi cererile noastre se cuvin a fi folositoare şi cuviincioase nouă.