Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Coloseni a Sf. Ap. Pavel (4:2-9)

Fraților, stăruiți în rugăciune, priveghind în ea cu mulțumire, rugându-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușa cuvântului, spre a vesti taina lui Hristos, pentru care mă și găsesc în lanțuri, ca să o arăt așa cum se cuvine să grăiesc. Umblați cu înțelepciune față de cei ce sunt din afara (Bisericii), prețuind vremea. Vorba voastră să fie totdeauna plăcută, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Toate câte mă privesc pe mine le va face cunoscute Tihic, iubitul frate, credincios slujitor și împreună-rob cu mine în Domnul. L-am trimis pe el la voi tocmai pentru aceasta, ca să știți cum ne aflăm și ca să mângâie inimile voastre, împreună cu Onisim, credinciosul și iubitul frate, care este dintre voi; ei vă vor aduce la cunoștință toate cele de aici.

Din Evanghelia după Luca (9:49-56)

În vremea aceea s-a apropiat de Iisus unul dintre ucenicii Săi și I-a zis: Învățătorule, am văzut pe unul care în numele Tău scoate demoni și l-am oprit, pentru că nu-Ți urmează împreună cu noi. Iar Iisus a zis către el: Nu-l opriți; căci cine nu este împotriva voastră este pentru voi. Și când s-au împlinit zilele înălțării Sale, El S-a hotărât să meargă la Ierusalim. Și a trimis vestitori înaintea feței Sale. Și ei, mergând, au intrat într-un sat de samarineni ca să facă pregătiri pentru El. Dar ei nu L-au primit, pentru că El Se îndrepta spre Ierusalim. Și, văzând aceasta, ucenicii Iacov și Ioan I-au zis: Doamne, vrei să zicem să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut și Ilie? Iar El, întorcându-Se, i-a certat și le-a zis: Nu știți, oare, fiii cărui Duh sunteți? Căci Fiul Omului n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Și s-au dus în alt sat.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Este o mare deosebire între a vedea lucrurile în lumina lumii și între a vedea lucrurile în lumina lui Hristos. Închide-te în casã când afarã e zi cu soare și lasã numai o gaurã micã prin care sã pãtrundã razele soarelui. În casã e mãturat frumos și ți se pare foarte curat, dar când pãtrunde raza de luminã, ce sã vezi? În lumina ei se vede un nor întreg de praf și necurãțenie.

Așa e, fratele meu, și cu omul ce nu se vede în lumina lui Hristos. I se pare cã-i destul de curat. I se pare cã-și face datoria de creștin. Zice omul: n-am omorât pe nimeni, n-am aprins, n-am furat… și se crede curat; dar, vai, în lumina lui Hristos, viața noastrã se vede altcum… se vede încãrcatã de pãcate. De aci, din punctul acesta – din cunoașterea pãcatului – pleacã mântuirea noastrã.