Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Coloseni a Sf. Ap. Pavel (2:1-7)

Fraţilor, vreau să ştiţi cât de mare luptă am pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi câţi n-au văzut faţa mea în trup, ca să se mângâie inimile lor, şi ca ei, strâns uniţi în iubire, să aibă belşugul deplinei înţelegeri pentru cunoaşterea tainei lui Dumnezeu-Tatăl şi a lui Hristos, întru Care sunt ascunse toate vistieriile înţelepciunii şi ale cunoştinţei. Vă spun aceasta, ca nimeni să nu vă înşele prin cuvinte amăgitoare. Fiindcă deşi cu trupul sunt departe, cu duhul însă sunt împreună cu voi, bucurându-mă şi văzând buna voastră rânduială şi tăria credinţei voastre în Hristos. Deci, precum aţi primit pe Hristos Iisus, Domnul, aşa să umblaţi întru El, înrădăcinaţi şi zidiţi fiind într-Însul, întăriţi în credinţă, după cum aţi fost învăţaţi, şi prisosind în ea cu mulţumire.

Din Evanghelia după Luca (9:12-18)

În vremea aceea, venind la Iisus, cei doisprezece I-au spus: Dă drumul mulţimii să se ducă prin satele şi prin oraşele dimprejur, ca să poposească şi să-şi găsească hrană, că aici suntem în loc pustiu. Iar El a zis către ei: Daţi-le voi să mănânce. Iar ei au zis: Nu avem mai mult decât cinci pâini şi doi peşti, afară numai dacă, ducându-ne noi, vom cumpăra merinde pentru tot poporul acesta. Căci erau ca la cinci mii de bărbaţi. Dar El a zis către ucenicii Săi: Aşezaţi-i jos, în cete de câte cincizeci. Şi au făcut aşa şi i-au aşezat pe toţi. Iar Iisus, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, le-a binecuvântat, a frânt şi a dat ucenicilor ca să pună mulţimii înainte. Şi au mâncat şi s-au săturat toţi şi au luat ceea ce le-a rămas, douăsprezece coşuri de fărâmituri. Şi când Se ruga Iisus îndeosebi, ucenicii Săi erau împreună cu El.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Un plugar intrã odatã și el într-un restaurant și ceru de mâncare. Înainte de a mânca, plugarul, ca un creștin adevãrat, se ridicã și se rugã.

La asta, niște domnișori ce erau cu mâncarea la masa vecinã începurã a se înfunda de râs. Și unul îi zise așa în batjocurã:

– Iacã noi, bãdicule, mâncãm și fãrã sã ne rugãm și încã niciunul nu ne-am înecat.

– Hei, hei, domnișorilor – rãspunse plugarul – și eu am acasã 7 purcei și, cum îi slobod din coteț, dau nãvalã la troacã, fãrã sã se roage și încã niciunul din ei nu s-a înecat cu lãturile!…