Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Filipeni a Sf. Ap. Pavel (1:1-7)

Pavel şi Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinţilor întru Hristos Iisus, celor ce sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi diaconii: Har vouă şi pace, de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos. Mulţumesc Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi amintesc de voi, și totdeauna, în toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toţi, mă rog cu bucurie, întrucât v-ați făcut părtași la Evanghelie din ziua dintâi până acum. Sunt încredinţat că Acela Care a început în voi lucrul cel bun, îl va duce la capăt, până în ziua lui Hristos Iisus. De asemenea, este cu dreptate să gândesc astfel despre voi toţi, cei ce sunteți părtași cu mine la același har; căci vă port în inima mea, atât în lanţurile mele, cât şi în apărarea şi în întărirea Evangheliei.

Din Evanghelia după Luca (4:38-44)

În vremea aceea, a venit Iisus în casa lui Simon, iar soacra lui Simon era cuprinsă de nişte friguri rele şi L-au rugat pentru ea. Atunci Iisus, plecându-Se spre ea, a certat frigurile, şi au lăsat-o; iar ea, îndată sculându-se, îi slujea pe ei. Iar după apusul soarelui, toţi câţi aveau bolnavi, cu multe feluri de boli, i-au adus la Dânsul; şi El, punându-Și mâinile pe fiecare dintre ei, îi tămăduia. Din mulţi ieşeau şi diavoli care strigau şi ziceau: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu! Dar Dânsul, certându-i, nu-i lăsa să spună că ştiu că El este Hristos. Făcându-se ziuă, a ieşit şi s-a dus într-un loc pustiu; dar mulţimile Îl căutau şi au venit până la Dânsul şi-L ţineau, ca să nu plece de la ei. Iar Iisus a zis către ei: trebuie să binevestesc şi altor oraşe Împărăţia lui Dumnezeu, fiindcă pentru aceasta sunt trimis. Pentru aceea propovăduia El în toate sinagogile Galileii.

Una este ca din vârful unui munte împădurit să zăreşti patria păcii, fără să fii în stare să găseşti drumul către ea, să te istoveşti în zadar prin ţinuturi neumblate, înconjurat de năvălirile şi capcanele întinse de dezertorii fugiţi din cetatea păcii şi îndrumaţi de căpetenia lor, leul şi şarpele, şi altceva să urmezi calea deschisă care duce într‑acolo, drumul ocrotit prin grija [Î]mpăratului [C]eresc, unde nu tâlhăresc fugarii din oştirea cerească, deoarece îl ocolesc ca pe un loc de tortură.