Ereticii, răstălmăcind Scripturile, trec cu vederea unele texte din Scriptură și caută doar-doar vor găsi un text care ar părea de acord cu rătăcirea lor. Să nu-mi spui mie că Scriptura este de vină. Nu-i de vină Scriptura, ci nesocotința lor. Și mierea este dulce, dar bolnavul o socoate amară. Nu mierea este de vină, ci boala. Tot așa și nebunii care nu văd lucrurile așa cum sunt ele, dar nu-s de vină lucrurile, ci mintea stricată a celui nebun.

(Sf. Ioan Gură de Aur, Predici la sărbători, preluat din „Despre citirea Sfintei Scripturi”)