Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel (9:13-18)

13. Oare nu ştiţi că cei ce săvârşesc cele sfinte mănâncă de la templu? că cei care-i slujesc altarului, de la altar au parte?
14. În acelaşi chip şi Domnul le-a poruncit celor ce propovăduiesc Evanghelia, ca din Evanghelie să trăiască.
15. Eu însă de nimic din acestea nu m’am folosit şi n’am scris acestea pentru ca şi cu mine să se facă aşa. Că pentru mine mai bine-i să mor decât să-mi zădărnicească cineva lauda.
16. Că dacă eu binevestesc Evanghelia, nu am de ce să mă laud; fiindcă asupra mea stă trebuinţa. Că vai mie dacă nu voi binevesti!
17. Că dacă fac aceasta de bunăvoie, am plată; dar dacă o fac fără voie, am doar o sarcină ce mi s’a încredinţat.
18. Atunci, care este plata mea? Aceea că, binevestind Evanghelia, o vestesc fără plată, fără să mă folosesc de puterea pe care mi-o dă Evanghelia.

Din Evanghelia după Matei (16:1-6)

1. Şi apropiindu-se fariseii şi saducheii şi, ispitindu-L, I-au cerut să le arate semn din cer.
2. Iar El, răspunzând, le-a zis: „Când se face seară, voi ziceţi: Va fi timp frumos, că e cerul roşu.
3. Iar dimineaţa ziceţi: Cerul e roşu-posomorât, aşa că azi va fi furtună. Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s’o tălmăciţi, dar semnele vremilor nu puteţi.
4. Neam viclean şi desfrânat cere semn, şi semn nu i se va da, fără numai semnul lui Iona”. Şi, lăsându-i, a plecat.
5. Şi mergând ucenicii pe celălalt ţărm, uitaseră să ia pâine.
6. Iar Iisus le-a zis: „Luaţi aminte şi feriţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor”.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

La un coborâș de teren, un domn întreabă pe un slujbaș de tren care, din întâmplare, era credincios:

– Ascultă, domnule, ce s-ar întâmpla dacă s-ar rupe frâna și s-ar slobozi trenul la vale?
– Mai avem o frână de rezervă și o punem pe aceea în aplicare.
– Și dacă se rupe și aceea?
– Apoi, slobozim frâna de apă.
– Și dacă nici aceea nu poate ajuta?
– Apoi, atunci, domnul meu, să știi că intrăm îndată în rai sau în iad, după cum au fost purtările și traiul nostru.