Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel (3:18-23)

18. Nimeni să nu se înşele pe sine. Dacă’ntre voi i se pare cuiva că-i înţelept în veacul acesta, să se facă nebun ca să devină înţelept.
19. Că înţelepciunea lumii acesteia nebunie este în faţa lui Dumnezeu; pentru că scris este: Cel ce-i prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.
20. Şi iarăşi: Domnul cunoaşte gândurile înţelepţilor, că sunt deşarte.
21. Aşa că nimeni să nu se laude cu oamenii; fiindcă totul e al vostru,
22. fie Pavel, fie Apollo, fie Chefa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie cele de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre;
23. iar voi, ai lui Hristos; iar Hristos, al lui Dumnezeu.

Din Evanghelia după Matei (13:36-43)

36. Atunci, lăsând mulţimile, a venit în casă; şi ucenicii Lui s’au apropiat de El, zicând: „Lămureşte-ne parabola neghinei din ţarină”.
37. Iar El, răspunzând, le-a zis: „Cel ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul Omului,
38. iar ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei; iar neghina sunt fiii Celui-Rău.
39. Vrăjmaşul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul veacului, iar secerătorii sunt îngerii.
40. Şi după cum se strânge neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul veacului.
41. Fiul Omului îi va trimite pe îngerii Săi şi ei vor strânge din împărăţia Lui toate pietrele de poticnire şi pe cei ce fac fărădelegea,
42. şi-i vor arunca în cuptorul de foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
43. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit, să audă!

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Istoria păstrează următoarea întâmplare:

La anul 1819, un tânăr boier din Germania făcea o excursie de plăcere prin munți. La o răscruce de drum, văzu o troiță cu chipul lui Iisus cel Răstignit. Crucea avea de jur împrejur următoarea inscripție:
„Aceasta am făcut Eu pentru tine! Dar tu ce faci pentru Mine?”
Icoana și întrebarea ei îi străpunseră inima, îi schimbară viața și tânărul cel iubitor de plăceri deveni un vestitor al Domnului.
Mai târziu, acest întors la Domnul scrise și el întrebarea de mai sus pe o altă troiță, din apropierea unei cârciumi. Peste un an, cârciumarul era și el un întors la Domnul. Întrebarea îi străpunsese inima. A încuiat cârciuma și, dintr-un vestitor al diavolului, se făcuse un vestitor al Domnului.
Fratele meu! Lasă întrebarea de mai sus să sape și în inima ta! Ce răspuns ai tu? Ce faci tu pentru Cel ce a suferit și a murit pe cruce pentru tine?