Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel (1:1-9)

1. Pavel, apostol chemat al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sostene,
2. Bisericii lui Dumnezeu, care este în Corint, celor sfinţiţi întru Iisus Hristos, chemaţi să fie sfinţi împreună cu toţi cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos în tot locul, şi al lor, şi al nostru:
3. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos!
4. Mulţumesc pururea Dumnezeului meu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu dat vouă întru Hristos Iisus,
5. că’ntru El în toate pe deplin v’aţi îmbogăţit, în tot cuvântul şi’n toată cunoştinţa
6. – aşa cum mărturia lui Hristos s’a’mputernicit întru voi –,
7. aşa încât voi nu sunteţi lipsiţi de nici un dar duhovnicesc în aşteptarea descoperirii Domnului nostru Iisus Hristos,
8. Care vă va şi întări până la capăt, ca să fiţi nevinovaţi în ziua Domnului nostru Iisus Hristos.
9. Credincios este Dumnezeu prin Care voi aţi fost chemaţi la împărtăşirea cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru.

Din Evanghelia după Matei (13:24-30)

24. Altă parabolă le-a pus lor înainte, zicând: „Asemănatu-s’a împărăţia cerurilor cu omul care a semănat sămânţă bună în ţarina sa.
25. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul şi a semănat neghină printre grâu şi s’a dus.
26. Iar dacă a crescut paiul şi a făcut rod, atunci s’a arătat şi neghina.
27. Şi venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, oare n’ai semănat tu sămânţă bună în ţarina ta? De unde dar are neghină?
28. Şi el le-a răspuns: Un om vrăjmaş a făcut asta. Iar slugile i-au zis: Vrei deci să ne ducem şi s’o plivim?
29. El însă a zis: Nu, ca nu cumva plivind neghina să smulgeţi odată cu ea şi grâul.
30. Lăsaţi-le să crească împreună până la seceriş; iar la vremea secerişului voi zice secerătorilor: Strângeţi mai întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s’o ardem; iar grâul adunaţi-l în hambarul meu”.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Un credincios visă odată că trecuse în viața cealaltă. Ajunsese tocmai între hotarul dintre Rai și iad, dintre lumină și întuneric. Sus, în lumina cea strălucitoare a Raiului, văzu pe părintele Avraam. Un îndemn lăuntric îl făcu să întrebe:

– Părinte Avraame, cine se află acolo: români, nemți, englezi, francezi, ruși, unguri…?
– Nici de unii! răspunse un glas de Sus.
– Atunci poate că cei de acolo sunt ortodocși? Sau catolici? Sau baptiști sau adventiști…?
– Nici de unii! răspunse iar glasul de Sus.
– Atunci poate sunt cei cu calendarul vechi sau cei cu stilul nou?
– Nici de unii! răspunse glasul.
– Atunci, dar, cine poate fi acolo?
– Aici – răspunse părintele Avraam – sunt numai copiii lui Dumnezeu; sunt numai cei care au trăit în lume o viață de copii ai lui Dumnezeu.