Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel (8:2-13)

2. Fiindcă legea duhului vieţii în Hristos Iisus m’a eliberat din legea păcatului şi a morţii,
3. pentru că ceea ce-i era cu neputinţă legii – fiind ea slabă prin trup – a săvârşit Dumnezeu: trimiţându-L pe Fiul Său într’un trup asemănător cu acela al păcatului şi pentru păcat, El a osândit păcatul în trup,
4. pentru ca dreptatea legii să se plinească’ntru noi, cei ce nu ne purtăm după trup, ci potrivit duhului.
5. Fiindcă cei ce sunt după trup, pe cele ale trupului le cugetă; dar cei ce sunt după duh, pe cele ale duhului.
6. Căci cugetul trupului este moarte, dar cugetul Duhului este viaţă şi pace;
7. de vreme ce cugetul trupului este vrăjmăşie faţă de Dumnezeu, căci nu i se supune legii lui Dumnezeu; că nici nu poate,
8. iar cei ce sunt în trup nu pot să-I placă lui Dumnezeu.
9. Dar voi nu sunteţi în trup, ci în Duh, dacă într’adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui.
10. Dacă însă Hristos este în voi, pe de-o parte trupul e mort în virtutea păcatului, iar pe de altă parte duhul e viaţă în virtutea dreptăţii.
11. Iar dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Iisus din morţi locuieşte în voi, Cel ce L-a înviat pe Iisus Hristos din morţi va face vii şi trupurile voastre cele muritoare, prin Duhul Său Care locuieşte în voi.
12. Drept aceea, fraţilor, datori suntem, dar nu trupului ca să vieţuim după trup –
13. că dacă vieţuiţi după trup, veţi muri; dar dacă prin Duhul ucideţi faptele trupului, veţi trăi.

Din Evanghelia după Matei (10:16-22)

16. Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii.
17. Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna soboarelor, şi’n sinagogile lor vă vor biciui.
18. Din pricina Mea veţi fi duşi înaintea conducătorilor şi a regilor, ca să le fiţi mărturie lor şi păgânilor.
19. Iar când vă vor da în mâna lor, nu vă îngrijoraţi de cum sau ce veţi vorbi, că în ceasul acela vi se va da vouă ce să vorbiţi;
20. fiindcă nu voi sunteţi cei ce vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este Cel ce grăieşte întru voi.
21. Şi va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi se vor scula copiii împotriva părinţilor şi-i vor ucide.
22. Şi veţi fi urâţi de toţi din pricina numelui Meu; dar cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Un om se întâlni odată cu un filosof și începu a-i înșira laude despre femeia lui:

– Nevasta mea e frumoasă! zise omul. La asta, înțeleptul scrise pe o hârtie un „0” (zero).

– Nevasta mea e bogată! zise omul. Filosoful mai scrise  un „0”: 00.

– Femeia mea e de neam mare! zise omul. Filosoful mai scrise un „0”.

– Femeia mea e cu minte! zise omul. Filosoful mai scrise un „0”.

– Femeia mea e harnică! zise omul. Filosoful mai scrise un „0”.

– Femeia mea e blândă! zise omul. Filosoful mai scrise un „0”.

Acum erau șase zerouri laolaltă. Atunci omul mai adaugă:

– Femeia mea e o femeie cu frica lui Dumnezeu și cu purtări curate. La asta, filosoful scrise cifra 1 înaintea celor șase zerouri: 1000000. Prin asta, cele șase zerouri deodată căpătară preț și se făcură un milion.

Poate să aibă un om oricât de multe și bune însușiri; ele nu ajung nimic dacă nu stau în fruntea lor credința, morala și purtările cele bune.