Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel (2:14-29)

14. Căci când păgânii, care nu au lege, din fire fac cele ale legii, ei fără să aibă lege îşi sunt loruşi lege;
15. ei arată fapta legii scrisă în inimile lor prin mărturia conştiinţei şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau chiar îi apără
16. în ziua când, potrivit Evangheliei mele, Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, cele ascunse ale oamenilor.
17. Dar dacă tu te numeşti iudeu şi te reazemi pe lege şi te lauzi cu Dumnezeu
18. şi-I cunoşti voia şi, învăţat fiind de lege, ştii să desluşeşti deosebirile,
19. dacă tu te crezi pe tine călăuză orbilor, lumină celor ce sunt în întuneric,
20. povăţuitor celor fără minte, învăţător celor nevârstnici, ca unul care ai în lege dreptarul cunoştinţei şi al adevărului,
21. aşadar tu, cel care-l înveţi pe altul, pe tine însuţi nu te înveţi?; tu, cel ce propovăduieşti: Să nu furi!, furi?;
22. tu, cel ce zici: Să nu săvârşeşti adulter!, săvârşeşti adulter?; tu, cel care urăşti idolii, le jefuieşti templele?;
23. tu, cel ce te lauzi cu legea, Îl necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea legii?…
24. Că din pricina voastră este numele lui Dumnezeu blasfemiat între neamuri, aşa cum este scris.
25. Căci tăierea’mprejur foloseşte numai dacă păzeşti legea; dar dacă eşti călcător de lege, tăierea ta’mprejur a devenit netăiere’mprejur.
26. Prin urmare, dacă cel netăiat împrejur păzeşte poruncile legii, oare netăierea lui împrejur nu va fi socotită ca tăiere’mprejur?
27. Iar cel din fire netăiat împrejur, dar împlinitor al legii, oare nu te va judeca el, pe tine, cel ce, având litera „legii” şi tăierea’mprejur, eşti călcător de lege?
28. Pentru că nu cel ce se arată pe dinafară e iudeu, nici cea arătată’n trup pe dinafară este tăiere’mprejur;
29. ci iudeul este cel dintru ascuns, iar tăiere’mprejur este aceea a inimii, în duh, nu în literă; lauda lui nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu.

Din Evanghelia după Matei (5:33-41)

33. Aţi auzit că s’a spus celor de demult: Să nu juri strâmb, ci jurămintele tale să le ţii înaintea Domnului.
34. Eu însă vă spun: Să nu te juri nicicum: nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu;
35. nici pe pământ, fiindcă este aşternut al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetate a Marelui Împărat;
36. nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă tu nu poţi să faci un singur fir de păr, alb sau negru.
37. Ci cuvântul vostru să fie: Da, da; Nu, nu; iar ce este mai mult decât atâta, de la Cel-Rău este.
38. Aţi auzit că s’a spus: Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte;
39. Eu însă vă spun: Nu staţi împotriva celui rău; iar celui ce te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt.
40. Celui ce vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i lui şi cămaşa.
41. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Cinci fire de pir, smulse de grădinar și aruncate peste gard, se duseră pe ici încolo până ajunseră până la o arătură. Se duseră la stăpânul acesteia și ziseră:

– Suntem niște sărmane alungate fără vină. Îndură-te și lasă-ne să trăim și noi la marginea ogorului dumitale, unde și așa nu crește niciun fir de grâu!
Omului i se făcu milă de goliciunea lor și le dete un locșor la piatra de hotar și se bucură c-a putut face un lucru bun. Pirul însă se întinse încetișor, tot mai departe și mai departe, pe sub pământ, până se străbătu tot ogorul, dintr-un cap în celălalt. După câteva luni, când trimise omul secerătorii, n-au găsit decât niște spice pipernicite. Pirul străin supsese întreg ogorul.
Ca pirul pe arătură, așa crește păcatul în inimă îndată ce-i faci loc în ea.