Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Faptele Apostolilor (21:8-14)

8. Iar a doua zi am plecat şi am venit la Cezareea. Şi intrând în casa lui Filip binevestitorul, care era dintre cei şapte, am rămas la el.
9. Şi acesta avea patru fiice fecioare care profetizau.
10. Şi dac’am rămas noi acolo mai multe zile, a coborât din Iudeea un profet cu numele Agab;
11. şi, venind la noi, a luat brâul lui Pavel, şi-a legat picioarele şi mâinile şi a zis: „Aceasta zice Duhul Sfânt: Aşa îl vor lega Iudeii în Ierusalim pe bărbatul al căruia este acest brâu şi-l vor da în mâinile păgânilor”.
12. Şi când am auzit acestea, şi noi şi localnicii îl rugam să nu se suie la Ierusalim.
13. Atunci a răspuns Pavel: „Ce faceţi? Plângeţi şi-mi sfâşiaţi inima? Că eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci şi să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus!”
14. Şi dacă el nu s’a înduplecat, noi ne-am potolit, zicând: „Facă-se voia Domnului!”

Din Evanghelia după Ioan (14:27-31; 15:17)

27. Pace vă las vouă, pacea Mea v’o dau; nu precum v’o dă lumea v’o dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze.
28. Aţi auzit că v’am spus: Mă duc şi voi veni la voi. De M’aţi iubi, v’aţi bucura că Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât Mine.
29. Şi pe acestea vi le-am spus acum, mai înainte ca ele să fie, pentru ca să credeţi atunci când vor fi.
30. Multe nu voi mai grăi cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi; şi el întru Mine n’are nimic,
31. ci pentru ca să cunoască lumea că Eu Îl iubesc pe Tatăl şi că Eu fac aşa cum Tatăl Mi-a poruncit… Sculaţi-vă, să mergem de aici!
1. Eu sunt viţa cea adevărată, iar Tatăl Meu este lucrătorul.
2. Fiece mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi fiece mlădiţă care aduce roadă, El o curăţă, pentru ca ea mai multă roadă să aducă.
3. Voi sunteţi de-acum curaţi prin cuvântul pe care vi l-am grăit.
4. Rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi. Aşa cum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu veţi rămâne întru Mine.
5. Eu sunt viţa; voi, mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu întru el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.
6. Dacă cineva nu rămâne întru Mine, se aruncă afară ca o mlădiţă şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard.
7. Dacă voi rămâneţi întru Mine, şi cuvintele Mele rămân întru voi; cereţi orice veţi vrea şi vi se va da.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Într-o zi, Diogene, vrând să se apere de căldura soarelui, își puse pe cap o coroană de frunze. Un trecător, văzându-l, începu a striga după el în batjocură:

– Jos coroana, filosofule mândru!… Coroana se cuvine să o poarte numai eroii care s-au întors biruitori din câmpurile de luptă…
Ridicându-și capul, Diogene privi țintă în ochii înfruntătorului și răspunse:
– Află că eu am biruit dușmani cu mult mai cumpliți decât cei din câmpul de luptă; eu am biruit Trufia, Sărăcia și pe acea fiară cumplită ce se cheamă Plăcerea lumească…
Iată un minunat răspuns, care ne poate fi de învățătură și nouă, creștinilor de azi!