Jesu Cristo camino del Calvario y la Verónica (Juan de Valdés Leal, sec. XVII)

Și-n Ziua Bucuriei
să ne-ațintim tot gândul
mereu privind pe Domnul
în mâna celor răi,
să-I pătrundem răbdarea
și să-nvățăm, văzându-L,
cum să-L urmăm în toate
de vrem să fim ai Săi!

Caiafa-și pune-aprozii
să-I tragă palme grele,
Pilat își pune-ostașii
să-L scuipe-n voia lor,
de haine să-L dezbrace,
să-L bată cu nuiele
și-apoi să-I dea cununa
de chin îngrozitor.

O, Dumnezeu Puternic,
ce negrăit de Mare
ești Tu în clipa asta
tăcând și suferind,
nu s-a văzut vreodată
cât în a Ta răbdare
ce mare-a fost și Prețul
și Harul Tău – plătind!

(Traian Dorz)

continuare…