Imnul Heruvic (Sfânta Liturghie)
Noi, care pe heruvimi cu taină închipuim și făcătoarei-de-viață Treimi întreit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm, ca pe Împăratul tuturor să-L primim, pe Cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Şi pe când mergea El într’o sâmbătă prin holde, ucenicii Săi, pe cale, au început să smulgă spice. Şi fariseii Îi ziceau: „Vezi, de ce fac ei sâmbăta ce nu se cuvine?” Şi Iisus le-a răspuns: „Oare niciodată n’aţi citit ce a făcut David când a fost în lipsă şi a flămânzit, el şi cei ce erau cu el? cum a intrat în casa lui Dumnezeu, în zilele lui Abiatar arhiereul, şi a mâncat pâinile punerii-înainte, pe care nu se cuvenea să le mănânce decât preoţii, şi a dat şi celor ce erau cu el?” Şi le zicea: „Sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă. (Marcu 2:23-27)

Cuvântul sabat vine din evreiescul șabat, care înseamnă a înceta, a opri, a se odihni. Din pasajul de mai sus învăț două lucruri despre sabat:

  1. în Duhul lui Hristos, Care este Domn al sâmbetei, omul are o nouă libertate de a interpreta și a aplica legea sabatului;
  2. timpul special de odihnă este un dar de la Dumnezeu pentru omenire, pentru noi toți.

Astăzi îmi amintesc adevărul simplu că am nevoie de un timp special pentru a mă opri, pentru a mă odihni. Am nevoie de un timp pentru a mă reconecta, într-un mod special, cu Dumnezeu, familia și comunitatea, lăsând deoparte celelalte griji. Astăzi este mult mai provocator să găsim acest timp, când internetul ne ține pe mulți dintre noi conectatți 24 de ore din 24.

Am nevoie să fac un efort conștient, o alegere liberă, pentru a accepta darul sabatului făcut de Dumnezeu pentru om, așa cum pot. Astăzi vreau să accept acest dar cu mulțumire și să aud vocea lui Dumnezeu, Care îmi spune: Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. (Ps. 45:10)