Imnul Heruvic (Sfânta Liturghie)
Noi, care pe heruvimi cu taină închipuim și făcătoarei-de-viață Treimi întreit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm, ca pe Împăratul tuturor să-L primim, pe Cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Timotei a Sfântului apostol Pavel (5:11-21)

11. Dar pe văduvele tinere îndepărtează-le; că atunci când dorinţele le abat de la Hristos, vor să se mărite
12. şi osândă-şi iau asupră-le, pentru că şi-au călcat credinţa cea dintâi;
13. în acelaşi timp însă, leneşe fiind, se învaţă să umble din casă’n casă; şi nu numai că sunt leneşe, dar sunt şi guralive şi iscoditoare, vorbind ce nu trebuie.
14. Aşadar, eu vreau ca văduvele tinere să se mărite, să aibă copii, să-şi vadă de casă şi să nu-i dea potrivnicului nici un prilej de ocară;
15. că unele s’au şi abătut pe urmele Satanei.
16. Dacă un credincios sau o credincioasă are „în îngrijire” văduve, să le stea într’ajutor, pentru ca Biserica să nu fie împovărată, ci să le ajute pe cele cu adevărat văduve.
17. Preoţii care cârmuiesc bine să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu cuvântul şi cu învăţătura;
18. că zice Scriptura: Să nu legi gura boului care treieră; şi: Vrednic este lucrătorul de plata sa.
19. Pâră împotriva preotului să nu primeşti, fără numai de la doi sau trei martori.
20. Pe cei ce păcătuiesc mustră-i de faţă cu toţi, pentru ca şi ceilalţi să aibă teamă.
21. În faţa lui Dumnezeu şi a lui Iisus Hristos şi a îngerilor celor aleşi te conjur ca pe acestea să le păzeşti fără gând precumpănit, nimic făcând cu părtinire.

Din Evanghelia după Luca (17:26-37)

26. Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi în zilele Fiului Omului:
27. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până’n ziua când a intrat Noe în corabie şi a venit potopul şi i-a pierdut pe toţi.
28. Şi cum a fost în zilele lui Lot: Mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau şi zideau,
29. dar în ziua când a ieşit Lot din Sodoma a plouat din cer cu foc şi pucioasă şi i-a nimicit pe toţi.
30. La fel va fi în ziua în care Se va arăta Fiul Omului.
31. În ziua aceea, cel ce va fi pe acoperişul casei, iar lucrurile lui în casă, să nu se coboare să le ia; de asemenea: cel ce va fi în ţarină, să nu se întoarcă înapoi.
32. Aduceţi-vă aminte de femeia lui Lot.
33. Cel ce va căuta să-şi câştige viaţa, O va pierde; iar cel ce şi-o va pierde, O va face vie.
34. Vă spun: În noaptea aceea vor fi doi într’un pat; unul va fi luat, iar altul va fi lăsat.
35. Două vor măcina împreună; una va fi luată şi alta va fi lăsată.
36. Doi vor fi în ţarină; unul se va lua şi altul se va lăsa”.
37. Şi, răspunzând, I-au zis: „Unde, Doamne?” Iar El le-a zis: „Unde va fi stârvul, acolo se vor aduna şi vulturii”.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Putere veţi primi prin venirea peste voi a Sfântului Duh şi-Mi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi’n toată Iudeea şi’n Samaria şi pân’la marginea pământului. (Faptele Apostolilor 1:8)

Aici Domnul le împărtășește ucenicilor Săi două informații cruciale despre mărturia dată de ei pentru El sau despre martiriu:

  1. începe prin primirea puterii Duhului Sfânt
  2. începe  în imediata lor apropiere, adică în Ierusalim, în toată Iudeea și în Samaria.

Astăzi, când sunt binecuvântat și îngrozit de știrile despre martiriul creștinilor în țări îndepărtate, mi se amintește că Domnul ne cheamă pe toți să fim martorii Lui mult mai aproape de casă, în locul și în timpul în care ne aflăm. Mi se amintește că puterea de a fi martorul Lui nu vine de la mine și nici nu începe atunci când eu iau o pancartă și mărșăluiesc cu furie pe stradă. Aceasta doar mă face un creștin furios cu o pancartă. A fi martorul Lui începe cu deschiderea inimii mele în fiecare zi față de darurile Duhului Sfânt și împărtășirea acestor daruri în imediata mea apropiere. Înseamnă să merg împreună cu El și în EL și să nu întunec lumina Lui prin propriile mele planuri, frici și furii.

De aceea vreau să nu fiu un simplu spectator astăzi la mărturia sau martiriul creștinilor. Vreau să las Lumina Lui să intre în inima mea, ca să pot fi și eu martorul Lui în modul în care El mă cheamă să fiu: în și prin puterea Duhului Sfânt.