Luca 11:1
Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum şi Ioan i-a învăţat pe ucenicii lui.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului apostol Pavel (3:16-18)

16. Iar Domnul păcii Însuşi să vă dea vouă pacea în toată vremea şi’n tot chipul. Domnul fie cu voi cu toţi!
17. Salutarea, cu mâna mea – a lui Pavel. Acesta este semnul meu în orice scrisoare: aşa scriu.
18. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

Din Evanghelia după Luca (13:31-35)

31. În ziua aceea s’au apropiat de El unii din farisei, zicându-I: „Ieşi şi du-te de aici, că Irod vrea să te omoare”.
32. Şi El le-a zis: „Duceţi-vă şi spuneţi-i acestei vulpi: Iată, Eu scot demoni şi fac vindecări astăzi şi mâine, şi a treia zi Mă împlinesc.
33. Dar astăzi şi mâine şi’n ziua următoare trebuie să umblu, că nu este cu putinţă ca vreun profet să piară în afara Ierusalimului.
34. Ierusalime, Ierusalime, care-i omori pe profeţi şi-i ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine, de câte ori am vrut să-i adun pe fiii tăi aşa cum îşi adună cloşca puii sub aripi…, şi voi n’aţi vrut.
35. Iată, vi se lasă casa pustie; că vă spun Eu vouă: Nu Mă veţi mai vedea până ce va veni vremea când veţi zice: Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!”

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. (Matei 5:8)

Iată altă piatră prețioasă din discursul motivațional pe care Iisus l-a rostit pentru noi toți pe munte. Dacă îți cureți casa duhovnicească, dacă faci un efort să elimini mizeria împovărătoare care tinde să se adune în inima ta, precum autocompătimirea, invidia, dorințele nesănătoase, fricile egoiste, nemulțumirea și așa mai departe, Îl vei vedea pe Dumnezeu. Înainte să trec cu vederea peste aceste cuvinte, ca și cum ele ar fi doar pentru un anumit tip de superoameni dintr-o galaxie foarte, foarte îndepărtată, ar trebui să observ că eu, personal, sunt chemat să-L văd pe Dumnezeu.

Dumnezeu Se descoperă pe Sine în multe moduri, mari și mici, în viața mea, dacă am ochi pentru a-L vedea. El strălucește în mod subtil în jurul meu, în relațiile și responsabilitățile mele, în împrejurările în care mă aflu, atunci când sunt atent la înțelepciunea și frumusețea pe care vrea să mi le arate în fiecare zi. În moduri mai evidente, El Se descoperă în ocazii speciale, precum săvârșirea Sfintei Liturghii, și la marile sărbători, precum Nașterea Sa în Betleem, pe care o vom vedea în curând.

Astăzi vreau să fac puțin efort pentru a-mi curăța casa, acceptându-mi cu smerenie greșelile, oricare ar fi ele, și curățindu-mi vederea interioară de frici, de griji și neliniști, pentru a primi vederea pe care Dumnezeu vrea să mi-o arate: pe El Însuși. Așa cum cântăm în imnul Heruvic, toată grija cea lumească acum să o lepădăm, ca pe Împăratul tuturor să primim, pe Cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia.