Luca 11:1
Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum şi Ioan i-a învăţat pe ucenicii lui.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua către Corinteni a Sfântului apostol Pavel (11:1-6)

1. O, de mi-aţi răbda puţină nebunie! Dar îmi şi răbdaţi.
2. Sunt gelos pe voi cu gelozia lui Dumnezeu, pentru că v’am logodit unui singur Bărbat: ca pe o fecioară neprihănită să vă înfăţişez lui Hristos.
3. Dar mă tem ca nu cumva, precum şarpele a amăgit-o pe Eva prin viclenia lui, tot aşa şi gândurile voastre să se abată de la curăţia şi nevinovăţia cea întru Hristos.
4. Că dacă veneticul vă propovăduieşte un alt Iisus decât Cel pe Care L-am propovăduit noi, sau dacă primiţi un alt duh decât Cel pe Care l-aţi primit, sau altă evanghelie decât Aceea pe care aţi primit-o, voi l-aţi îngădui foarte bine.
5. Dar eu socotesc că’ntru nimic nu sunt mai prejos decât aceşti prea-foarte dintre apostoli.
6. Şi chiar dacă sunt neiscusit în cuvânt, nu însă în ştiinţă; dimpotrivă, întru totul am arătat-o între voi toţi.

Din Evanghelia după Luca (9:1-9)

1. Şi chemându-i pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi demonii şi să vindece bolile.
2. Şi i-a trimis să propovăduiască împărăţia lui Dumnezeu şi să-i vindece pe cei bolnavi.
3. Şi le-a zis: „Să nu luaţi nimic la drum: nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani şi nici să aveţi câte două haine.
4. Şi în orice casă veţi intra, acolo să rămâneţi şi de-acolo să nu plecaţi.
5. Cât despre cei ce nu vă vor primi, când ieşiţi din cetatea aceea scuturaţi praful de pe picioarele voastre, spre mărturie împotriva lor”.
6. Iar ei au plecat şi treceau prin sate binevestind şi vindecând pretutindeni.
7. Şi de toate cele petrecute a auzit Irod tetrarhul şi era nedumerit; că se spunea de către unii că Ioan a înviat din morţi;
8. iar de către alţii, că Ilie s’a arătat; şi iarăşi de către alţii, că un profet din cei vechi a înviat.
9. Iar Irod a zis: „Lui Ioan, eu i-am tăiat capul. Cine este dar acesta despre care aud astfel de lucruri?” Şi căuta să-L vadă.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Cât despre voi, facă-vă Domnul să sporiţi şi să prisosiţi în iubire unul pentru altul şi pentru toţi, aşa cum e şi a noastră pentru voi; să vă’ntărească inimile neprihănite întru sfinţenie înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Iisus Hristos cu toţi sfinţii Săi! (1 Tesaloniceni 3:12-13)

Venirea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru care ne pregătim acum în mod special, este ceva pentru care sunt chemat să mă pregătesc constant, în fiecare zi. Fiindcă El este Cel care vine din nou în viața mea și în inima mea, atunci când rămân deschis față de El, înlăturând orice obstacole pe care le-am construit în calea Lui spre mine. Și fac aceasta cu ajutorul Lui, așa cum spune apostolul mai sus: El întărește inimile noastre, ca să fim fără prihană întru sfințenie, făcându-ne să prisosim în dragoste unul către altul și către toți.

Astăzi, în mijlocul oricărui zgomot sau obstacol pe care îl voi întâlni în călătoria mea de pregătire, vreau să-mi păstrez atenția concentrată pe ajutorul Lui, în rugăciune. Și vreau să nu fiu descurajat și să mă concentrez din nou, în pocăință, atunci când este cazul, înaintând spre El. Pentru că El îmi întărește inima, ca să crească și să prisosească în dragoste pentru toți oamenii.