Luca 11:1
Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum şi Ioan i-a învăţat pe ucenicii lui.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Tesaloniceni a Sfântului apostol Pavel (5:9-13, 24-28)

9. Că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Iisus Hristos,
10. Cel ce pentru noi a murit pentru ca noi – ori de veghem, ori de dormim – împreună cu El să vieţuim.
11. De aceea, îndemnaţi-vă unul pe altul şi unul pe altul zidiţi-vă, aşa cum o şi faceţi.
12. Dar vă rugăm, fraţilor, să-i aveţi în cinste pe cei ce se ostenesc între voi şi sunt mai-marii voştri întru Domnul şi vă dojenesc;
13. şi pentru lucrarea lor să-i socotiţi vrednici de prisoselnică iubire. Fiţi cu pace între voi.
24. Credincios este Cel ce vă cheamă; El o va face.
25. Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi.
26. Pe toţi fraţii îmbrăţişaţi-i cu sărutare sfântă.
27. Vă conjur întru Domnul: scrisoarea aceasta s’o citiţi tuturor fraţilor.
28. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi! Amin.

Din Evanghelia după Luca (12:2-12)

2. că nimic nu este acoperit care să nu se descopere şi nimic ascuns care să nu fie cunoscut.
3. De aceea, câte aţi spus la întuneric se vor auzi la lumină; şi ceea ce aţi vorbit la ureche, în cămări, se va propovădui de pe acoperişuri.
4. Dar vă spun Eu vouă, prietenii Mei: Să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul şi după aceea nimic mai mult nu pot face.
5. Vă voi arăta însă de cine să vă temeţi: Temeţi-vă de acela care, după ce a ucis, are putere să arunce în gheenă; da, v’o spun Eu vouă, de acela să vă temeţi!
6. Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Şi nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu;
7. cât despre voi, şi perii capului vostru, toţi sunt număraţi. Să nu vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.
8. Dar vă spun: Pe tot cel ce Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, şi Fiul Omului îl va mărturisi înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
9. Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
10. Oricine va spune un cuvânt împotriva Fiului Omului, va fi iertat; dar cel ce va blasfemia împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat.
11. Iar când vă vor duce în sinagogi şi la dregători şi la stăpâniri, nu vă îngrijiţi cum sau ce să răspundeţi sau ce să spuneţi,
12. că Duhul Sfânt, în chiar ceasul acela, vă va învăţa ce trebuie să spuneţi”.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Ochii mei sunt pururea spre Domnul, că El va scoate din laţ picioarele mele. (Psalmii 24:15)

Ochii sunt o fereastră prin care pot intra tot felul de idei, emoții, dorințe sau interese – nu întotdeauna sănătoase – în mintea și inima mea. Acest fapt evident devine și mai evident în timpul acestui sezon de cumpărături, când vitrinele și afișele sunt împodobite cu luminițe de Crăciun și reduceri atractive. Dar ochii pot fi atrași și pot alege să zăbovească nu doar asupra lucrurilor, ci și asupra oamenilor, pentru a evalua cum sunt îmbrăcați, cât de atractivi sunt (sau nu), ce mașină conduc și așa mai departe.

Astfel mă pot încâlci, în mintea mea într-un fel de laț sau plasă care mă distrage de la ținta mea dorită, de la o viață în Dumnezeu, în Duhul Sfânt. Acest tip de plasă este ceea ce apostolul numește dorința cărnii, care ne fură pacea, conducând la diferite forme de frustrare, invidie, poftă, cheltuieli sau obiceiuri alimentare nesănătoase. Căci cugetul trupului este moarte, spune apostolul, dar cugetul Duhului este viaţă şi pace (Romani 8:6).

De aceea vreau să-mi îndrept astăzi privirea interioară spre Domnul și să Îi cer să mă ajute să-mi înfrânez ochii, potrivit înțelepciunii și harului Său, eliberându-mă de diferite încâlceli nedorite. Astăzi ochii mei sunt pururea spre Domnul, că El va scoate din laţ picioarele mele.