Luca 11:1
Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum şi Ioan i-a învăţat pe ucenicii lui.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Tesaloniceni a Sfântului apostol Pavel (3:8-13)

8. Căci noi trăim acum dacă voi staţi neclintiţi întru Domnul.
9. Şi ce mulţumire Îi putem noi da în schimb lui Dumnezeu pentru voi, pentru toată bucuria cu care ne bucurăm de voi înaintea Dumnezeului nostru,
10. noaptea şi ziua cu prisosinţă rugându-ne să vă vedem faţa şi să’mplinim lipsurile credinţei voastre?
11. Dar Însuşi Dumnezeu şi Tatăl nostru şi Domnul nostru Iisus Hristos să ne îndrepte calea spre voi!
12. Cât despre voi, facă-vă Domnul să sporiţi şi să prisosiţi în iubire unul pentru altul şi pentru toţi, aşa cum e şi a noastră pentru voi;
13. să vă’ntărească inimile neprihănite întru sfinţenie înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Iisus Hristos cu toţi sfinţii Săi!

Din Evanghelia după Luca (11: 34-41)

34. Ochiul tău este luminătorul trupului. Când ochiul tău este curat, şi trupul tău întreg e luminat; dar când ochiul tău este rău, şi trupul tău e întunecat.
35. Aşadar, ia seama ca lumina din tine să nu fie întuneric.
36. Prin urmare, dacă tot trupul tău este luminat, neavând nici o parte întunecată, luminat va fi în întregime, ca atunci când te luminează făclia cu strălucirea ei”.
37. Şi pe când El vorbea, un fariseu L-a rugat să prânzească la el; şi intrând, a şezut la masă.
38. Iar fariseul s’a mirat văzând că El nu S’a spălat înainte de masă.
39. Şi Domnul i-a zis: „Acum, voi, fariseilor, curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de răpire şi de viclenie.
40. Nebunilor! Oare nu cel ce a făcut partea din afară a făcut-o şi pe cea dinlăuntru?
41. Dar daţi-le ca milostenie pe cele dinlăuntrul vostru şi, iată, toate vă sunt curate!…

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Ziua-i spune zilei cuvânt şi noaptea-i vesteşte nopţii cunoaştere. (Psalmii 18:2)

Acest verset din psalm vorbește despre legătura dintre cuvântul  și știința unei zile și cuvântul și știința următoarei zile. În termeni practici, aceasta înseamnă că ceea ce spun, aud sau citesc astăzi, precum și știința pe care o primesc astăzi (prin cuvintele, experiențele, întânirile, acțiunile mele – până și alegerile mele în materie de mâncare și băutură, și alegerea orei de culcare etc.) influențează ziua de mâine. Știința pe care aleg să o acumulez astăzi poate să mă ajute fie să cresc, mișcându-mă înainte în înțelepciunea lui Dumnezeu, fie mă poate trage cu câțiva pași înapoi, ca o mahmureală paralizantă.

Vreau să fiu astăzi conștient, mai ales seara, ca să procesez tot ceea ce am făcut, am spus, am citit și am gândit astăzi într-un mod benefic, în lumina lui Dumnezeu. Mi se pare folositor să găsesc câteva minute și să scriu pe o hârtie ceea ce am făcut nepotrivit (cu un mic minus înaintea fiecărui lucru) și ce am făcut bine (cu un plus înaintea celor corespunzătoare). De asemenea, pot să scriu lucrurile pentru care sunt recunoscătoare și câteva intenții legate de ce voi face mai bine mâine. Eu am o mică agendă pe care o folosesc în acest scop, pe care o port cu mine.

Îi cer lui Dumnezeu astăzi să mă ajute să dobândesc acel tip de cuvânt și știință care mă vor ajuta să construiesc cu El și întru El. Îi cer să mă ajute să mă ajut pe mine însumi să fac alegeri sănătoase astăzi: Căci Tu, Hristoase, Dumnezeul nostru, așa cum se spune în rugăciunea de dinainte de Evanghelie, ești lumina sufletelor și a trupurilor noastre. Lui Îi aduc slavă astăzi ca să mă trezesc în slava Sa mâine.