Luca 11:1
Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum şi Ioan i-a învăţat pe ucenicii lui.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Tesaloniceni a Sfântului apostol Pavel (1: 1-5)

1. Pavel şi Silvan şi Timotei, Bisericii Tesalonicenilor întru Dumnezeu-Tatăl şi Domnul Iisus Hristos: Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos!
2. Întotdeauna Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru voi toţi, pomenindu-vă în rugăciunile noastre,
3. ne’ncetat aducându-ne aminte în faţa lui Dumnezeu şi Tatăl nostru de lucrarea credinţei voastre şi de osteneala iubirii voastre şi de stăruinţa nădejdii voastre în Domnul nostru Iisus Hristos,
4. ştiind noi, fraţilor iubiţi de Dumnezeu, că El v’a ales,
5. că Evanghelia noastră n’a fost la voi doar în cuvânt, ci şi’n putere şi’n Duhul Sfânt şi’n multă deplinătate, aşa cum voi ştiţi bine felul în care de dragul vostru am fost între voi.

Din Evanghelia după Luca (10: 22-24)

22. Şi întorcându-Se către ucenici, a zis: „Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte cine este Fiul decât numai Tatăl, şi cine este Tatăl decât numai Fiul şi cel căruia vrea Fiul să-i descopere”.
23. Şi întorcându-Se către ucenici, le-a zis îndeosebi: „Fericiţi sunt ochii care văd ceea ce vedeţi voi!,
24. că vă spun Eu vouă: Mulţi profeţi şi împăraţi au vrut să vadă ce vedeţi voi şi n’au văzut, şi să audă ce auziţi voi, dar n’au auzit!”

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Iar ei, auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi ceilalţi apostoli: „Bărbaţi fraţi, ce să facem?” Iar Petru le-a zis: „Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Sfântului Duh. Că pentru voi este dată făgăduinţa şi pentru copiii voştri şi pentru cei de departe, pentru oricâţi îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.” (Faptele Apostolilor 2:37-39)

Când l-au auzit pe Sfântul Petru vorbind despre Hristos, imediat după coborârea Duhului Sfânt, oamenii au fost tăiați sau pătrunși la inimă. Această experiență îi face dornici de învățătură și întreabă: Ce să facem?

De-a lungul vieții trec prin diferite situații care mă pătrund la inimă. Vreau să le primesc ca mesaje pline de Duhul, făcându-mă dispus să primesc învățătură, ajutându-mă să înțeleg că, fără ajutorul Lui, eu pur și simplu nu știu ce să fac. Dar eu pot cere și pot fi ajutat. Căci, așa cum apostolul ne-a amintit la Rusalii, pentru voi este dată făgăduinţa şi pentru copiii voştri şi pentru cei de departe, pentru oricâţi îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. Astăzi Îl chem, așa cum El mă cheamă pe mine, în micile și marile tăieturi din inima mea. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. (Psalmul 50: 17)