Psalmii 88, 15-16
Fericit e poporul care cunoaşte strigăt de bucurie; Doamne, în lumina feţei Tale vor merge şi întru numele Tău ziua’ntreagă se vor bucura şi întru dreptatea Ta se vor înălţa.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Filipeni a Sfântului apostol Pavel (3, 8-19)

8. Mai mult însă, eu pe toate le socotesc pagubă faţă de nepreţuitul preţ al cunoaşterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, de dragul Căruia m’am lăsat păgubit de toate şi le socotesc drept gunoaie pentru ca să-L câştig pe Hristos
9. şi să mă aflu întru El, având nu propria mea îndreptăţire, cea din lege, ci pe aceea care este prin credinţa în Hristos, îndreptăţirea cea de la Dumnezeu, întemeiată pe credinţă,
10. ca să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia la patimile Lui; asemănându-mă cu moartea Lui,
11. să pot ajunge cumva la învierea cea din morţi.
12. Nu că am şi dobândit-o sau că de pe-acum am ajuns la desăvârşire; dar o urmăresc, că doar o voi dobândi, de vreme ce şi eu dobândit am fost de Hristos Iisus.
13. Fraţilor, eu încă nu socotesc s’o fi dobândit, dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea şi tinzând la cele dinainte,
14. alerg la ţintă către răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus.
15. Aşadar, câţi suntem desăvârşiţi, pe aceasta s’o gândim; şi dacă gândiţi ceva în alt fel, Dumnezeu v’o va descoperi şi pe aceasta.
16. Dar de acolo de unde am ajuns, să urmăm acelaşi dreptar, să gândim la fel.
17. Fiţi laolaltă următorii mei, fraţilor, şi uitaţi-vă la aceia care se poartă aşa cum aveţi voi pildă de la noi.
18. Fiindcă mulţi – despre care v’am vorbit adeseori, iar acum v’o spun chiar plângând – se poartă ca duşmani ai crucii lui Hristos.
19. Sfârşitul lor este pieirea; dumnezeul lor este pântecele; iar slava lor, întru ruşinea lor; ei pe cele pământeşti le cugetă.

Din Evanghelia după Luca (7, 31-35)

31. Aşadar, cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? Şi cu cine sunt ei asemenea?
32. Sunt asemenea copiilor care şed în piaţă şi strigă unii către alţii zicând: Din fluier v’am cântat şi n’aţi jucat; de jale v’am cântat şi n’aţi plâns.
33. Că a venit Ioan Botezătorul nemâncând pâine şi nici bând vin, şi spuneţi: Are demon!
34. A venit Fiul Omului mâncând şi bând, şi spuneţi: Iată om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi-al păcătoşilor!…
35. Dar înţelepciunea a fost găsită dreaptă de către toţi fiii ei”.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Mersul în lumina feței lui Dumnezeu și bucuria în numele Lui toată ziua sunt strâns legate între ele. Când chem numele lui Dumnezeu pe parcursul zilei, oricând și oriunde m-aș afla, mă găsesc mergând conștient în lumina feței Sale; adică simt prezența lui Dumnezeu în orice situație, conversație, activitate sau inactivitate. Și această simțire îmi aduce fericire, o asigurare că totul este bine, chiar foarte bine, în brațele Sale.

Astăzi vreau să chem numele Lui pe parcursul zilei. Vreau să nu merg în întuneric, ci în lumina feței Sale. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul.