Efeseni 4, 14-15
Să nu mai fim copii, clătinaţi de valuri şi purtaţi de orice vânt de’nvăţătură încoace şi’ncolo prin viclenia oamenilor, prin meşteşugul lor de a atrage’n rătăcire; ci’n iubire trăind după adevăr, în toate să creştem întru El Care este Capul, Hristos.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Filipeni a Sfântului apostol Pavel (2, 17-23)

17. Şi chiar dac’ar fi ca sângele meu să curgă peste prinosul şi slujba credinţei voastre, mă bucur, şi’mpreună cu voi toţi mă fericesc.
18. Şi voi, de asemenea, bucuraţi-vă, şi’mpreună cu mine fericiţi-vă!
19. Dar nădăjduiesc întru Domnul Iisus că’n curând am să-l trimit la voi pe Timotei, pentru ca la rându-mi să prind şi eu curaj aflând veşti despre voi.
20. Că’ntru părtăşia simţămintelor mele nu am pe nimeni altul care din inimă să se’ngrijească de treburile voastre,
21. fiindcă toţi caută spre ale lor, nu spre ale lui Iisus Hristos.
22. Dar voi ştiţi cât e el de’ncercat, că’ntocmai ca un copil cu tatăl său i-a slujit Evangheliei împreună cu mine.
23. Pe el deci nădăjduiesc să-l trimit de’ndată ce voi vedea ce va fi cu mine.

Din Evanghelia după Luca (6, 37-45)

37. „Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi vi se va ierta.
38. Daţi şi vi se va da; o măsură bună, îndesată, clătinată şi cu vârf vi se va turna în poală; căci cu ce măsură măsuraţi, cu aceea vi se va măsura”.
39. Şi le-a spus şi o parabolă: „Poate oare orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă?
40. Nu este ucenic mai presus de învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.
41. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, dar nu bagi de seamă bârna din ochiul tău?
42. Sau cum poţi să-i spui fratelui tău: Frate, lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi!, în timp ce tu nu vezi bârna care este în ochiul tău? Făţarnicule, scoate-ţi mai întâi bârna din ochi şi atunci vei vedea să scoţi paiul care este în ochiul fratelui tău.
43. Că nu este pom bun care să facă roadă rea şi nici, dimpotrivă, pom rău care să facă roadă bună.
44. Că fiece pom după roada lui se cunoaşte. Că nu se adună smochine din mărăcini, şi nici struguri se culeg din rug.
45. Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale scoate ce este bun; iar omul rău, din vistieria cea rea a inimii sale scoate ce este rău. Că din prisosul inimii îi grăieşte gura.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Și l-au văzut toţi cei ce locuiau în Lida şi în Saron, care s’au şi întors la Domnul. Iar în Ioppe era o uceniţă cu numele Tavita, ceea ce în tâlcuire se zice Căprioara. Aceasta era plină de fapte bune şi de milosteniile pe care le făcea. Şi a fost că în zilele acelea ea s’a îmbolnăvit şi a murit. Şi după ce au scăldat-o, au pus-o în odaia de sus. Şi fiind Lida aproape de Ioppe, ucenicii, auzind că Petru este în Lida, au trimis la el doi bărbaţi, rugându-l: „Nu pregeta să vii până la noi”. Şi Petru, sculându-se, a mers cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus; şi l-au înconjurat toate văduvele, plângând şi arătând cămăşile şi hainele câte le făcea Căprioara pe când era cu ele. Şi Petru, după ce i-a scos afară pe toţi, a îngenuncheat şi s’a rugat; şi întorcându-se către trup, a zis: „Tavita, scoală-te!” Iar ea şi-a deschis ochii şi, văzându-l pe Petru, a şezut în capul oaselor. Iar Petru i-a dat mâna şi a ridicat-o şi, chemându-i pe sfinţi şi pe văduve, le-a dat-o vie. Şi s’a făcut cunoscută aceasta în întreaga Ioppe şi mulţi au crezut în Domnul. (Faptele Apostolilor 9:35-42)

Petru nu este singurul sfânt menționat în acest text. Dar el este special. Ceilalți sfinți trimit după el – Nu pregeta să vii până la noi! – când tragedia lovește  comunitatea din Ioppe. De ce? Aparent, comunitatea presupune că Petru poate face ceva în privința morții Tavitei. Și el chiar face. El se roagă la Domnul lor și al nostru, Singurul Izvor al sfințeniei, minunat întru sfinții Săi, iar Tavita învie din morți.

Astăzi nu ezit să-i chem ăn ajutor pe cei mai puternici dintre noi, sfinții din trecut și din prezent, atunci când am nevoie de ei. Acești oameni nu sunt izvoare de sfințenie, ci s-au deschis mai mult la harul lui Dumnezeu, mai deplin, și astfel sunt canale puternice ale puterii Sale vindecătoare. Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi; Dumnezeul lui Israel, El îi va da poporului Său putere şi tărie. Binecuvântat este Dumnezeu! (Psalmii 67:35)